Regie

Bij de experimentele StrandLAB-werkwijze hoort een goede regie. We selecteren daarvoor activiteiten die passen bij de doelstelling, helpen initiatiefnemers en houden voortdurend contact met de belanghebbenden. Ook goede afstemming met de gemeente is belangrijk. Een kleine, flexibele organisatie voert deze regie. Het resultaat is een eenduidige en herkenbare aanpak. StrandLAB stimuleert initiatieven, maakt ze mogelijk en kijkt naar verbanden tussen de pilots. De productie van de activiteiten ligt zo veel mogelijk bij de organisatoren zelf.

Zichtbaar

Het is belangrijk dat StrandLAB en het Almeerderstrand als culturele broedplaats herkenbaar zijn. Hiervoor zijn – naast (vaak tijdelijke) activiteiten – letterlijk fysieke bouwwerken en ruimte nodig. De pilot Tijdelijke bouwwerken speelt hierin een grote rol. In dit proefproject willen we bijvoorbeeld experimenteren met bouwwerken voor bijzondere overnachtingen, een ‘Almeers landmark’ als een uitkijktoren of observatorium en bouwwerken die culturele, sportieve en recreatieve activiteiten stimuleren. Uiteraard onderzoeken we goed wat de behoeften zijn en of de geplande bouwwerken technisch en financieel levensvatbaar zijn.

Planning

In 2017 is de strategie voor de ontwikkeling van het Almeerderstrand uitgezet. In 2018 starten we met de pilots om de kwaliteiten van het gebied te ontdekken en te testen. In de tweede helft van 2018 evalueren we deze activiteiten. Op basis daarvan bekijken we hoe we het profiel van Almeerderstrand na 2018 verder kunnen versterken. Vervolgens maken we met alle betrokkenen een plan en de spelregels voor de periode 2019–2021.

Lees meer over de StrandLAB aanpak hier.