Field Academy

Wat is Field Academy?

Eeuwig eb

Het was een vreemd gezicht om de zee te zien wegtrekken, als een soort eeuwig eb.

Lees verder

Zand

Dat zand moet toch ergens heen.

Lees verder

Haven

De wind fluit door de masten van de boten. Het doet hem denken aan de vissershavens van vroeger.

Lees verder

Vissen

Precies zoals de vissen gezwommen hadden, lagen ze op de zeebodem. Allemaal met hun kop één kant op.

Lees verder

Zeebodem

Het zeewater lag als een zilverzijden lap over de zeebodem.

Lees verder

Brandend riet

Terwijl het riet afbrandde in de polder, stegen rookpluimen op en kleurde de witte was in Amsterdam zwart van het roet.

Lees verder

Getekend strand

Hij gaat zitten en pakt een pen uit zijn zak.

Lees verder

Groene kamers

Groene kamers van bomengroepjes op het strand, een beetje zoals de coulissen van het theater.

Lees verder

De horizon zien

Hoe zou je de horizon zien? Hoe zou het zijn om over de dijk te fietsen?

Lees verder