Beschrijving – Wat gaan we doen?
Het ontwerpen van een verblijfsplek die dient als markering en herkenning in het gebied.

Doel – Wat willen we bereiken?
Een iconische plek creëren. Het is de markerig voor het gebied als buitenlaboratorium voor cultuur en herkenbaar entreepunt voor experimenten in het gebied.

Community – Met welke partijen werken we samen?
O.m. gemeente (t.b.v. vergunningen en inrichting strand), Kunstenaarsgroep Observatorium, ondernemers en initiatiefnemers in het gebied.