Pilot Buitentheater, Orkater – Lutine (Oerol 2015) Foto: Ben van Duin.

Buitentheater

Orkater – Lutine (Oerol 2015) Foto: Ben van Duin.

Buitentheater

We bekijken de verschillende vormen van buitentheater: van straattheater tot mime- en jongleurfestival. We verkennen of makers er interesse in hebben en welke voorzieningen er nodig zijn om buitentheater hier op te zetten.

Wat gaan we doen?

We gaan onderzoeken op welke manier het Almeerderstrand geschikt is als terrein voor buitentheater en voorstellingen die speciaal ontwikkeld worden voor deze plek (locatiespecifiek) in de openlucht. Hieronder valt ook het nieuwe manifestatiestrand. Welke basisvoorzieningen zijn nodig en met welke ingrepen in het landschap of aan bouwwerken kun je buitentheater stimuleren en mogelijk maken? We bekijken de verschillende vormen van buitentheater: van zomertheater tot straattheater tot mime- en jongleurfestival. We verkennen de interesse bij Almeerse makers en organisaties door het hele land. Waar mogelijk willen we voorstellingen testen.

Wat willen we bereiken?

Het Almeerderstrand wordt “bekend” bij en “verkend” door een breder publiek en bij makers als (test)locatie voor buitentheater en locatiespecifieke voorstellingen. Het karakter van het gebied blijft behouden en wordt benut: het informele, open en toegankelijke karakter van het strand en de weidsheid van het water en het uitzicht daarover.

Terug naar alle pilots