SLA_1080_2022-F-ongezouten

13 mei, van 13.00 tot 15.00 uur

Campagne ONGEZOUTEN landt bij StrandLAB

Op vrijdag 13 mei landt de campagne ONGEZOUTEN bij StrandLAB Almere tijdens StrandLAB Festival aan het IJmeer. Als rondreizend activiteitenprogramma vraagt ONGEZOUTEN aandacht voor de unieke kwaliteiten van het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen die er zich voordoen.

Nederland verandert. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van water, klimaat, natuur, ecologie, energie, visserij, toerisme, recreatie en wonen. Deze opgaven hebben veel invloed op hoe de omgeving er straks uit komt te zien. Ook in het IJsselmeergebied wordt steeds zichtbaarder hoe deze ontwikkelingen vragen om betrokkenheid, de juiste keuzes en een goede onderlinge afstemming.

Rondreizend activiteitenprogramma

ONGEZOUTEN biedt ruimte voor uitwisseling, inspiratie en verbinding tussen professionals, bewoners, ondernemers en overheden in de kustgebieden van het IJsselmeer. Het maakt duidelijk welke veranderingen er op stapel staan en hoe belangrijk het is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het gebied als geheel. ONGEZOUTEN strijkt het komende jaar neer op locaties waar opgaven daadwerkelijk aan de orde zijn en brengt op een creatieve manier partijen bij elkaar die niet standaard aan dezelfde tafel zitten. 

IJmeerbanket

Tijdens het StrandLAB Festival organiseert ONGEZOUTEN een IJmeerbanket. Vanuit een gemeenschappelijk verleden worden genodigden meegenomen naar de toekomst van het IJsselmeer. Er wordt gestart met een expeditie, gevolgd door een lezing en afsluitend een toekomstgesprek waaraan ook een creatieve sessie gekoppeld is.

Meedoen?

Ben jij een bewoner, geïnteresseerde of professional die zich bezighoudt met erfgoed, het IJmeer, watervraagstukken of gebiedsontwikkeling en wil je graag aansluiten? Mail dan naar cleo@strandlab-almere.nl. Deelname is gratis.

Over ONGEZOUTEN

ONGEZOUTEN richt zich op bewoners, gebruikers, geïnteresseerden en professionals en zoekt continu de samenwerking met gemeenten, provincies, (maatschappelijke) organisaties en lokale en regionale partners die zich bezighouden met de verschillende thema’s. ‘Ons platform ONGEZOUTEN biedt straks een podium waarop kennis, netwerk en programma kan worden gedeeld en uitgewisseld.’