Pilot Buitentheater, Orkater – Lutine (Oerol 2015) Foto: Ben van Duin.

We bekijken de verschillende vormen van buitentheater (van straattheater tot mime- en jongleurfestival) en verkennen de lokale interesse en de benodigde faciliteiten daarvoor.

Read More

Bewoners in Kustzone Poort/DUIN zetten hun huiskamers open voor elkaar en voor regionale bezoekers en bieden een podium aan lokaal muziektalent: van jazz tot klassiek en tot singer-songwriter.

Read More

Deze pilot onderzoekt in welke vorm artist residencies het beste in het gebied kunnen landen en met welke thema’s. We openen hiermee het Almeerderstrand voor schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.

Read More

Creëren van overnachtingsplekken in bijzondere objecten, artistieke creaties of architectonische (tiny) hoogstandjes op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Read More

We onderzoeken welke verhalen er bestaan over de plek, over de ontberingen van het nieuwe land maken, de dromen en beloften. En hoe delen en vertellen we deze het best?

Read More

Een programma over kunst- en natuurbeleving met activiteiten voor alle Almeerders, om zo de elementen van de natuur te beleven. De focus ligt op de elementen water, wind en zand.

Read More
Light art pilot Almeerderstrand

Onderzoeken van mogelijkheden voor een (nieuw) lichtfestival en de mogelijkheid voor een al dan niet permanente route van (mobiele) lichtobjecten en -installaties die leiden door het gebied.

Read More
Buurtpodium Waterlandplein in Amsterdam, foto: Placemakers

In samenwerking met kunstenaars en ontwerpers worden verblijf, landmark en faciliterende bouwwerken of objecten onderzocht. Doel: ruimte toevoegen en ruimte laten voor experiment.

Read More
Waterbeleefcentrum

Stichting Stad & Natuur wil samen met partners een uniek waterbeleefcentrum ontwikkelen waar beleving en bewustzijn van water bijdraagt aan inzicht, kennis en respect voor water.

Read More

Onderzoeken van nieuwe combinaties van sport en cultuur op het strand en het water. Wat zijn de kruisbestuivingen van bijvoorbeeld suppen en acrobatiek of cultuur en yoga in de duinen?

Read More