Wat is StrandLAB Almere?

StrandLAB Almere versterkt de culturele uitstraling van Almere. Dit doet StrandLAB door culturele, sportieve en recreatieve initiatieven op en rond het Almeerderstrand te starten en regisseren. Op deze ontmoetingsplek van water, ruimte en avontuur maken kunstenaars en creatieve ondernemers het gebied voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk.

Read More

Waarom is StrandLAB Almere opgezet?

De gemeente Almere en de provincie Flevoland willen het gebied rondom het Almeerderstrand als cultureel en recreatiegebied op de kaart zetten. Dit is vastgelegd in Almere 2.0: een programma waarin afspraken zijn gemaakt over de toekomst van Almere. Cultuur en recreatie spelen hierin een belangrijke rol. StrandLAB Almere geeft invulling aan die ambitie.

Read More

Wie zitten er achter StrandLAB Almere?

De gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben bureau Linkeroever de opdracht gegeven om een culturele strategie te bedenken voor het Almeerderstrand. Daaruit is StrandLAB Almere ontstaan. Linkeroever jaagt initiatieven aan en zorgt voor samenhang. StrandLAB Almere betrekt partijen die in het gebied actief zijn zoals Vis à Vis, Marina Muiderzand, Amvest, Steel Creek, Poortdok,…

Read More

Waarnaar verwijst LAB in StrandLAB Almere?

De gemeente Almere wil dat de stad tegen 2030 een ‘continu laboratorium’ is dat de kwaliteiten van de (grote) steden in de regio aanvult. In een laboratorium leer je door te experimenteren, een dynamisch proces dat je kunt omschrijven als ‘organische groei’. Daarom heeft Linkeroever voor de culturele ontwikkeling van het Almeerderstrand gekozen voor een…

Read More

Wat kunnen we in 2018 verwachten van StrandLAB Almere? En in de jaren daarna?

In 2018 starten we de culturele en recreatieve programmering met een aantal experimenten. Deze pilots ontwikkelen we samen met bedrijven en bewoners in Kustzone Almere Poort. Al doende onderzoeken we welke activiteiten de kwaliteiten en aantrekkelijkheid van het gebied het best versterken. In maart 2018 is Almere Poort/DUIN het decor voor een huiskamerfestival. Daarnaast zijn…

Read More

Voor wie is StrandLAB Almere interessant?

StrandLAB Almere is interessant voor iedereen die woont of werkt in Kustzone Poort, voor bezoekers uit de stad, de regio en het land en voor iedereen die culturele en recreatieve ideeën heeft voor het gebied. In eerste instantie richt StrandLAB Almere zich op het ontwikkelen van ideeën, draagvlak en betrokkenheid. Daarvoor gaan we in gesprek…

Read More

Wie betaalt StrandLAB Almere?

De gemeente Almere en de provincie Flevoland financieren StrandLAB vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. De komende tijd willen ze de financiering van de activiteiten spreiden (eigen inkomsten, fondsen, sponsoring, subsidies van gemeente, provincie en Rijk) om te voorkomen dat StrandLAB volledig afhankelijk wordt van subsidie. Cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd zodat er een toekomstbestendig…

Read More

Ik ben ondernemer of kunstenaar. Kan ik meedoen met het StrandLAB Almere?

Jazeker! StrandLAB Almere is op zoek naar goede ideeën en initiatieven die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Basisvoorwaarde voor de initiatieven is dat ze: – op of rond het Almeerderstrand kunnen plaatsvinden; – passen bij het karakter van het gebied; en – passen bij het uitgangspunt om van het Almeerderstrand een spannende en aantrekkelijke…

Read More

Wanneer is StrandLAB Almere opgezet?

StrandLAB Almere is in 2018 opgezet door de gemeente Almere en de provincie Flevoland om het gebied rondom het Almeerderstrand als een cultureel en recreatiegebied op de kaart te zetten.

Read More