SLA_1080_Charles-Landry

Creative bureaucracy – leertraject

Wanneer – januari tot december 2019

Beschrijving – Wat gaan we doen?
Almere: de stad van het experiment. Hoe kan de culturele broedplaats mogelijk worden gemaakt en welke kaders vanuit de gemeente zijn daarvoor nodig? Vanuit de interne opdracht binnen de gemeente Almere: placemaking, verkenning en troubleshooting is in het najaar van 2018 gekeken hoe invulling gegeven wordt aan ruimte geven aan initiatief. De gemeente gaat verder met StrandLAB als concrete casus. Wat heeft StrandLAB nodig om het gebied te activeren als buitenlaboratorium voor cultuur? Welke bouwwerken en voorzieningen hebben dan prioriteit en hoe is dat te realiseren? De gemeente vraagt voor het leertraject subsidie aan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Er wordt aangesloten bij het project Bereikbaarheid Kunst, Cultuur & Erfgoed 2019 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarin wordt de toegankelijkheid en bereikbaarheid van cultureel aanbod in de regio bevorderd.

Doel – Wat willen we bereiken?
Het mogelijk maken van de broedplaats/free zone op het Almeerderstrand. Door uitwisseling en afstemming en te leren van andere experimenten. Door het benutten van de creatieve potentie. Input vergaren voor de totstandkoming van het model voor een autonome gebiedseenheid van StrandLAB.

Community – Met welke partijen werken we samen?
Gemeente Almere, provincie, ontwerpers, belanghebbenden in het gebied, MRA, Charles Landry.

Dit project staat beschreven in de uitgave Meer dan de delen; MRA Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed 2018.