Beschrijving – Wat gaan we doen?
Almere: de stad van het experiment. Hoe kan de culturele broedplaats mogelijk worden gemaakt en welke kaders vanuit de gemeente zijn daarvoor nodig? Vanuit de interne opdracht binnen de gemeente Almere: placemaking, verkenning en troubleshooting is in het najaar gekeken hoe invulling gegeven wordt aan ruimte geven aan initiatief. De gemeente gaat verder met StrandLAB als concrete casus. Wat heeft StrandLAB nodig om het gebied te activeren als buitenlaboratorium voor cultuur? Welke bouwwerken en voorzieningen hebben dan prioriteit en hoe is dat te realiseren. Voor het leertraject wordt door de gemeente subsidie aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.
Er wordt aangesloten bij het project Bereikbaarheid Kunst, Cultuur & Erfgoed 2019 van de Metropoolregio Amsterdam* waarin de toegankelijkheid en bereikbaarheid van cultureel aanbod in de regio wordt bevorderd.

Doel – Wat willen we bereiken?
Het mogelijk maken van de broedplaats/free zone op het Almeerderstrand. Door uitwisseling en afstemming en te leren van andere experimenten. Benutten van de creatieve potentie. Input vergaren voor totstandkoming van model voor autonome gebiedseenheid van StrandLAB.

Community – Met welke partijen werken we samen?
Gemeente Almere, provincie, ontwerpers, stakeholders in het gebied, MRA, Charles Landry.

Dit project staat beschreven in de uitgave Meer dan de delen; MRA Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 2018