SLA_1080_vis-a-vis

De kracht van cultuur

Welke rol speelt cultuur bij het maken van een prettige omgeving? Dit was het onderwerp van het symposium Culturele kracht aan het IJ. StrandLAB Almere was een van de voorbeelden van het actief inzetten van cultuur in gebiedsontwikkeling.

Op het symposium op 8 mei in de gebouwen van Vis à Vis in Almere gaven diverse sprekers hun visie op de rol van cultuur in de stedelijke ontwikkeling. Daarbij lag de focus op gebieden die in ruime zin rond het IJ liggen. Almere, dat letterlijk uitkijkt op Amsterdam, valt daar natuurlijk onder.

StrandLAB Almere wordt gefaciliteerd door het bureau Linkeroever. Liesbeth Jansen, directeur van dit bureau, belichtte drie projecten waar het bureau bij betrokken is. De rode draad in de projecten van Linkeroever is het ontdekken en ontwikkelen van de kracht die potentieel al in een gebied aanwezig is. Die kracht vind je onder meer in de historie, de bewoners, de mentaliteit en de fysieke kwaliteiten. Als je daarbij aansluit heb je de beste voedingsbodem voor een mooie toekomst van het gebied. Of zoals Liesbeth toelicht: ‘Kalkrijke grond kan prachtige wijnen opleveren, maar beroerde rododendrons.’