SLA_1080_2021-3_de-neus

Donderdag 12 augustus

De neus vanuit een ecologisch perspectief

De onuitputtelijke, inspirerende stadsecoloog Ton Eggenhuizen neemt je neus mee om te ruiken vanuit een ecologisch perspectief. Er wordt heel wat af gecommuniceerd en geparfumeerd zo op een zomerse dag in de bloeiende natuur tussen planten, dieren en micro-organismen. Een deel daarvan kunnen wij mensen ook ruiken. Geur is gekoppeld aan ons geheugen. Welke herinneringen roepen ze bij ons op? Elk mens is in staat ongeveer 10.000 geuren te onderscheiden. Daarmee is de reuk het gevoeligste van alle menselijke zintuigen. Dus dat belooft wat voor deze wandeling.

De neus vanuit een ecologisch perspectief

Veldlezing
Ton Eggenhuizen
Aantal deelnemers: 10

Donderdag 12 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden kan hier.

Ton Eggenhuizen

Ton Eggenhuizen is hoofd ecologie van de gemeente Almere. Hij doet veel vogelonderzoek en de knobbelzwaan is onder meer een van zijn favorieten. Hij staat voor biodiversiteit en wil de natuur in de harten van de mensen brengen


The Nose from an Ecological Perspective
field lecture

The inexhaustibly inspiring city ecologist Ton Eggenhuizen takes your nose to smell from an ecological perspective.

There is a lot of communication and scenting going on between plants, animals and micro-organisms on a summer’s day in blooming nature. Some of this we humans can also smell. Smell is linked to our memory. What memories do they evoke in us. Each person is able to distinguish about 10,000 smells. This makes the smell the most sensitive of all human senses. So that promises something for this hike.

Ton Eggenhuizen

Ton is the head of ecology at the municipality of Almere. He does a lot of bird research and the mute swan is one of his favourites. He stands for biodiversity and wants to bring nature into people’s hearts.