SLA_1080_2021-3_oren-van-het-landschap

Vrijdag 13 augustus

De oren van het landschap

De omgeving van het Almeerderstrand bestaat uit een aaneenrijging van plekken met verschillende akoestische kwaliteiten. Die plekken bestaan uit geluiden van natuurkrachten, de infrastructuur, mensen, dieren en het struikgewas, technologie en architectuur. Als je hier doorheen loopt staan die geluiden vaak haaks op elkaar en dat kan voor onverwachte wendingen in ons luisteren zorgen. Robbi Meertens neemt je mee op ontdekkingstocht en laat je de oren spitsen bij de specifieke akoestische luisterschatten van deze omgeving.

De oren van het landschap

Robbi Meertens
Luistertocht
Aantal deelnemers: 12

Vrijdag 13 augustus van 13.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan hier.

Robbi Meertens

Robbi is een geluidskunstenaar en muzikant en is masterstudent aan de ArtScience Interfaculteit. Met simpele middelen maakt hij instrumenten, installaties en geluidsroutes waarmee hij op zoek gaat naar verwonderde klanklandschappen. Zijn werk balanceert op de grensvlakken van compositie/improvisatie, orde/chaos en controle/toeval en nodigt uit om hernieuwd te luisteren.


The Ears of the Landscape

The environment of the Almeerderstrand consists of a concatenation of places with different acoustic qualities. These places consist of sounds of natural forces, the infrastructure, people, animals and bushes, technology and architecture. Walking through these places, these sounds are often at odds with each other and can cause unexpected twists in our listening. Robbi Meertens takes you on a voyage of discovery and lets you prick up your ears at the specific acoustic listening treasures of this environment.

Robbi Meertens

Robbi is a sound artist and musician and a master’s student at the ArtScience Interfaculty. With simple means he creates instruments, installations and sound routes that allow him to explore astonishing sound landscapes. His work balances on the borders of composition/improvisation, order/chaos and control/accident and invites renewed listening.