Veldacademie

De Veldacademie is een interdisciplinair programma waarin veldonderzoek als methode centraal staat om verschillende facetten van onze complexe wereld te onderzoeken. Hierbinnen wordt nauw samengewerkt met (kunst)academies, waarbij zowel docenten als studenten betrokken zijn, evenals vertegenwoordigers uit de ecologie. We streven naar samenwerking met lokale onderwijsinstellingen, makers en het publiek voor de opzet en uitvoering van dit programma.

De veldacademie is in 2017 organisch ontstaan uit een oproep van toenmalig projectleider StrandLAB Meta van Drunen tijdens een broedplaatstour waar Cocky Eek aan deelnam. De oproep was simpel: als iemand iets bij StrandLAB wilde ondernemen, moesten ze dat laten weten. Cocky, kunstenaar en docent, stak haar hand op. Kort daarna bracht ze een hele week op het strand door, vergezeld door kunstacademiestudenten. Haar doel was om te begrijpen welke indruk deze locatie op de studenten maakte. Na afloop deelden ze hun ontdekkingen met de lokale bewoners. Het initiatief bleek en groot succes. Da was het begin van de Veldacademie of Field Academy: een project da focust op het verkennen van de omgeving door midel van veldwerk en directe ervaring, waarbij alle zintuigen worden ingezet.


Na vier toegewijde jaren als gastcurator van de Veldacademie, met alle ontdekkingen die ermee gepaard gingen, voelde Cocky dat het tijd was om het stokje over te dragen. Ze had alles ontdekt, ondernomen en ervaren wat ze wilde. Begin 2023 heeft Cocky het stokje overgedragen aan een nieuwe gastcurator: Emma Hoette.

Wil je meer over de Veldacademie en de nieuwe gastcurator? Klik dan hier door.