beach tong 1000px

Elementen van de natuur

Elementen van de natuur

Een programma over kunst- en natuurbeleving met activiteiten voor alle Almeerders, om zo de elementen van de natuur te beleven. De focus ligt op de elementen water, wind en zand.

Wat gaan we doen?

We ontwikkelen een programma over kunst- en natuurbeleving met activiteiten voor Almeerders, jong en oud, om ze zo de elementen van de natuur te laten beleven. Het middelpunt vormen de “eigen” elementen van het gebied: water, wind en zand. Deze combineren we met de ervaring van ruimte en weidsheid. Het thema van het eerste jaar gaat in op “water”: met activiteiten die de beleving en het zich bewust zijn van water onderzoeken en testen. We lopen hiermee vooruit op het waterbeleefcentrum dat de Stichting Stad & Natuur Almere samen met partners in het gebied gaat ontwikkelen wordt door. Ook wordt er gekeken of er een koppeling gemaakt kan worden met bijvoorbeeld de pilots Buitentheater en Verhalen door activiteiten te testen die ingaan op waterbeleving en -bewustzijn. Kunstenaar Pavel van Houten gaat als onderdeel van Artist residencies en in samenwerking met stichting Stad & Natuur Almere onderzoek doen naar de waarde van water en doet een workshop met kinderen.

Wat willen we bereiken?

De stad en de natuur met elkaar verbinden, verhalen over de elementen water, wind en zand vertellen, het landschap ontdekken en beleven met activiteiten in Kustzone Poort die speciaal voor deze plek ontwikkeld zijn. Natuuronderwijs, recreatie, deelname en ontmoeting staan centraal bij de activiteiten. Een voorbeeld is de workshop Watermanagers in de polder afgelopen maart met basisscholen uit Poort.

Terug naar alle pilots