SLA_1080_2020-3_Pier-van-verlangen-4

FlevoLAB nog te pril voor de BIS

Het culturele samenwerkingsverband FlevoLAB – bestaande uit BonteHond, StrandLAB Almere, Suburbia, 2turvenhoog en Vis à Vis ­– wordt helaas niet in de culturele basisinfrastructuur opgenomen voor de jaren 2021–2024. De Raad voor Cultuur adviseerde dit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nog te jong

Er werden vanuit het hele land 69 aanvragen ingediend voor de categorie ontwikkelinstelling, maar er zijn slechts 15 plekken.

Hoewel de inhoud van de aanvraag als interessant wordt gezien door de Raad voor Cultuur, vinden ze dat het samenwerkingsverband nog te pril is om in aanmerking te komen voor een plek in de landelijke infrastructuur.

Verbreding en vernieuwing

De Raad voor Cultuur is echter, net als de provincie Flevoland, van mening dat dit netwerk van groot belang kan zijn voor de Flevolandse culturele infrastructuur en adviseert de minister dit te ondersteunen via de matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing. Gedeputeerde Michiel Rijsberman pakt dit op en gaat graag hierover met de minister in gesprek.

Vertrouwen in de toekomst

De FlevoLAB partners zijn toch trots op de aanvraag en het advies van de raad. De partners blijven met elkaar in gesprek over hoe er op onderdelen toch een start gemaakt kan worden in de samenwerking. En kijken ook verder naar samenwerkingsverbanden met andere Flevolandse partners.

Nieuwsgierig naar FlevoLAB?