SLA_1080_2021-4-Flevolab-tour-Makking-en-Bey

Flevolab van start!

Flevolab vormt de ontwikkelplek van de kunst- en cultuursector in Flevoland met de focus op onderzoek, experiment en kennisdeling.

Over Flevolab

Flevolab is een nieuw verbond ontstaan uit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland: 2turvenhoog, (inter)nationaal podiumkunstenfestival voor kinderen van 0-6 jaar én volwassenen, jeugdtheatergezelschap BonteHond, theatergroep Suburbia, theatergezelschap Vis à Vis en StrandLAB Almere, buitenlaboratorium voor kunst en cultuur. StrandLAB Almere fungeert ook als penvoerder van het verbond.

Samen maken ze een grote stap vooruit om de ‘culturele (zee aan) ruimte voor talent en experiment’ in Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Het verbond staat in de volgende vier jaren open voor aanvullende partners uit andere locaties in Flevoland en vanuit andere disciplines. www.flevolab.org

Flevolab Tour

De eerste Flevolab Tour vond plaats op 6 oktober 2021 en is een onderdeel van de netwerkontwikkeling in het culturele veld in Flevoland. Deze tour ging langs Apollo Ensemble Lelystad, Studio Makkink & Bey in Kraggenburg, Prins te Paard in Nagele en theatergezelschap Gouden Haas in Almere. Tijdens de tour stelden ook KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) en DutchCulture zich voor.

Met de Flevolab Tour wordt de Flevolandse culturele infrastructuur verstevigd, krijgen deelnemers inzicht in de lokale creatieve energieën en ontstaan er verbindingen tussen cultuurprofessionals en potentieel nieuwe samenwerkingen.

Uniek leer-werktraject voor ambitieuze zakelijk leiders

Flevolab startte afgelopen zomer met de werkplaats voor zakelijk leiders. Een nieuw initiatief voor iedereen die de ambitie heeft om zakelijk leider te worden of zich hierin verder wil ontwikkelen. Het is een uniek leer-werktraject waarin de trainee bij toonaangevende culturele instellingen uit Flevoland aan het werk gaat en leert over alle aspecten van cultureel ondernemerschap.