SLA_1080_2021-3_verdronken-land

Vrijdag 13 augustus

Het verdronken landschap

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta heeft een neus voor vergane schepen en verdronken dorpen. Hij kwam vier verdronken dorpen in de Noordoostpolder op het spoor door mysterieuze stipjes op oude landkaarten te onderzoeken en uitputtend graafwerk in archieven. Hij onderzocht hoe de huidige Noordoostpolder er tussen 1100 en 1400 uitzag, voordat de Zuiderzee daar tekeerging en alles veranderde. Yftinus neemt ons mee op pad en vraagt zich zoal af wat er gebeurt als we de dijken doorbreken en de zee laten terugkomen!

Het verdronken landschap

Yftinus van Popta
Veldlezing
Aantal deelnemers: 12

Vrijdag 13 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden kan hier.

 Yfinus van Popta

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta heeft een neus voor scheepswrakken en verdronken dorpen uit de middeleeuwen. Hij is onderzoeker bij het Groninger Instituut voor Archeologie.

https://www.rug.nl/staff/y.t.van.popta/research


The drowned landscape
field lecture

Unique traces of the past have been found around Almere, such as shipwrecks. Maritime archaeologist Yftinus van Popta has a nose for decayed ships and drowned villages. He tracked down four drowned villages in the Noordoostpolder by investigating mysterious dots on old maps and by exhaustive digging through archives. He investigated what the present-day Noordoostpolder looked like between 1100 and 1400, before the Zuiderzee rushed in and changed everything. Yftinus takes us on a journey and wonders what will happen if we break the dykes and let the sea return!

Yftinus van Popta

Maritime archaeologist Yftinus van Popta has a nose for shipwrecks and drowned villages from the Middle Ages. He is a researcher at the Groninger Institute of Archaeology.

https://www.rug.nl/staff/y.t.van.popta/research