SLA_1080_2021-3_wonderlijk-wezen

Wo 11, do 12 en vr 13 augustus

Het Wonderlijke Wezen van het Almeerderstrand

Acht dappere kinderen gaan met Rachel en Mischa in drie dagen een ‘Wonderlijk Wezen’ creëren op het Almeerderstrand. Het wezen bouwen we met materiaal dat we in de nabije omgeving bijeen gaan sprokkelen.

Wanneer we het Wonderlijke Wezen ’s nachts alleen achterlaten zal hij bezoek krijgen. Misschien van een harde windvlaag, misschien van dieren die we wilden lokken, maar misschien ook van andere mysterieuze nachtelijke bezoekers!

De volgende ochtend zullen we ontdekken hoe het met het Wonderlijke Wezen gaat en wat voor sporen de tijd heeft achtergelaten. De laatste dag is het tijd dat het Wonderlijke Wezen weer verder op pad gaat en zullen we een mooie ceremonie bedenken hoe we het best afscheid kunnen nemen.

We zoeken acht dappere kinderen in de leeftijd tussen 6 en 10 jaar, die drie dagen willen werken aan de creatie van het Wonderlijke Wezen op het Almeerderstrand.

Woensdag 11 augustus 10.30 tot 14.30 uur, inclusief een boterham.
Donderdag 12 augustus 10.30 tot 14.30 uur, inclusief een boterham.
Vrijdag 13 augustus van 14.00 tot 17.00 uur.

Als je je inschrijft kom je alle dagen, een enkele dag is niet mogelijk.
Aanmelden voor deze drie dagen kan hier.

Op vrijdag is er tussen 16.00 en 17.00 uur een eindceremonie waarnaar iedereen kan komen kijken.

Rachel Schuit

Rachel Schuit is theaterdocent en is zojuist kersvers afgestudeerd aan de mimeopleiding aan de AHK. Ze onderzoekt met het lichaam de intieme verhouding tot een landschap en maakt abstracte en beeldende voorstellingen waarin de zintuiglijke ervaring van de toeschouwer centraal staat. https://rachelschuit93.wixsite.com/rachelschuit/about

Mischa Lind

Mischa Lind maakt films, kweekt insecten, graaft gaten en creëert ruimtelijk werk. Mischa is in 2020 afgestudeerd aan de Interfaculteit ArtScience met een vervreemdende installatie van zand gevuld met honderden krekels. Hiermee won hij de Stroom Aanmoedigingsprijs.
https://www.haagsekunstenaars.nl/cv/81635

 


The Wondrous Creature of Almere Beach

Eight brave children are going to create a ‘Wonderful Creature’ on the Almeerderstrand with Rachel and Mischa in three days. We will build the creature with materials that we gather in the vicinity.

When we leave the Wonderful Creature alone at night it will receive visitors, maybe from a strong gust of wind, maybe from animals we wanted to lure, but maybe also from other mysterious nocturnal visitors!

The next morning we will discover how the Wonderful Creature is doing and what traces time has left behind. On the last day, it is time for the Wonderful Creature to continue on its way, and we will think of a beautiful ceremony on how best to say goodbye.

We are looking for eight brave children, aged between 6 and 10 years, who want to work for three days on the creation of the Wonderful Creature on the Almeerderstrand.

Rachel Schuit

Rachel Schuit) is a drama teacher and has just graduated from the mime course at the AHK. She uses the body to explore the intimate relationship with a landscape and makes abstract and visual performances in which the sensory experience of the spectator is central. https://dollycollective.wixsite.com/mojawitryna

Mischa Lind

Mischa Lind makes films, breeds insects, digs holes and creates spatial work. Mischa graduated from the Interfaculty ArtScience in 2020 with an alienating installation of sand filled with hundreds of crickets. With this, he won the Stroom Aanmoedigingsprijs. https://mischalind.com/ https://www.haagsekunstenaars.nl/cv/81635