SLA_1080_2022-FAZS-05-oren-van-het-landschap

25 aug. 13.30-16.00 uur en 26 aug. 10.00-12.00 uur

Luistertocht De oren van het landschap

De omgeving van het Almeerderstrand bestaat uit een aaneenrijging van plekken met verschillende akoestische kwaliteiten. Die plekken bestaan uit geluiden van natuurkrachten, de infrastructuur, mensen, dieren en het struikgewas, technologie en architectuur. Als je hierdoorheen loopt, staan die geluiden vaak haaks op elkaar en dat kan voor onverwachte wendingen in ons luisteren zorgen. Geluidskunstemaar Robbi Meertens neemt je mee op ontdekkingstocht en laat je de oren spitsen bij de specifieke akoestische luisterschatten van deze omgeving.

Programma

Wanneer:
Donderdag 25 augustus van 13.30-16.00 uur. Meld je hier aan.
Vrijdag 26 augustus van 10.00-12.00 uur. Meld je hier aan.
Startpunt: Atelier StrandLAB
Aantal deelnemers: 12

Over Robbi Meertens

Robbi is een geluidskunstenaar en muzikant en onlangs afgestudeerd als masterstudent aan de ArtScience Interfaculteit. Met simpele middelen maakt hij instrumenten, installaties en geluidsroutes waarmee hij op zoek gaat naar verwonderde klanklandschappen. Zijn werk balanceert op de grensvlakken van compositie/improvisatie, orde/chaos en controle/toeval en nodigt uit om hernieuwd te luisteren. https://robbimeertens.wixsite.com/robbi


The Ears of the Landscape

The environment of the Almeerderstrand consists of a concatenation of places with different acoustic qualities. These places consist of sounds of natural forces, the infrastructure, people, animals and bushes, technology and architecture. Walking through these places, these sounds are often at odds with each other and can cause unexpected twists in our listening. Robbi Meertens takes you on a voyage of discovery and lets you prick up your ears at the specific acoustic listening treasures of this environment.

Robbi Meertens

Robbi is a sound artist and musician and just finished his master’s degree at the ArtScience Interfaculty. With simple means he creates instruments, installations and sound routes that allow him to explore astonishing sound landscapes. His work balances on the borders of composition/improvisation, order/chaos and control/accident and invites renewed listening. https://robbimeertens.wixsite.com/robbi