Finaniële wizard gezocht

Voor het project Flevolab zoekt StrandLAB een financiële wizard voor gemiddeld 4 uur per week. Samenwerkingsverband Flevolab zoekt per direct een financieel coördinator die het verbond financieel ondersteunt en versterkt. Je werkt nauw samen met de algemeen coördinator en de partners van Flevolab. Je bent intern  het financiële aanspreekpunt van het project en zorgt ervoor dat het project financieel gezond is en blijft.

Flevolab is een nieuw cultureel en groeiend verbond, een netwerkorganisatie en ontwikkelinstelling ter versterking van de culturele infrastructuur in Flevoland. Flevolab biedt ontwikkeltrajecten voor nieuwe makers en zakelijk leiders en faciliteert een platform voor vernieuwing vanuit discipline-overstijgende samenwerkingen. Professionele culturele partners in Flevolab werken samen en bundelen de krachten door verbindingen aan te jagen en Flevoland als professionele culturele provincie op de kaart te zetten.

Flevolab bestaat uit een verbond van landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland: 2turvenhoog, jeugdtheatergezelschap BonteHond; theatergroep Suburbia; theatergezelschap Vis à Vis en culturele broedplaats StrandLAB Almere. Samen zetten deze organisaties een grote stap vooruit om de ‘culturele zee aan ruimte voor talent en experiment’ in Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Het huidige Flevolab programma loopt van 2021 tot eind 2024 en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Flevoland. Het is de bedoeling dat het programma doorloopt in de periode van 2025-2028, met het jaar 2040 als stip op de horizon.  

Werkzaamheden: 

Je bent verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van het project. Je stelt in samenspraak met de algemeen coördinator jaarlijks de projectbegroting op en zorgt eens in de vier jaar voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Aan het eind van elk jaar coördineer je met de boekhouder/accountant het opstellen van de deel verantwoording die moet worden afgegeven aan de subsidiënt. Ook zorg je twee à drie keer per jaar voor het financieel afhandelen van de declaraties van de vijf partners. Je levert financiële input voor de kwartaalrapportages en bent medeverantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de administratieve processen van het project. Je bewaakt de besteding en toetst de doel- en rechtmatigheid van de uitgaven. Je verzorgt de financiële (tussen)rapportages en jaarverslagen.  Je denkt vanuit je expertise mee over fondsaanvragen. 

Dat betekent dat jij het volgende te bieden hebt:

  • • Je kunt zelfstandig en op afstand werken. 
  • • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands.
  • • Je bent nauwkeurig, accuraat en daadkrachtig.
  • • Je bent gewend te werken met projectfinanciën in de culturele sector.
  • • Je hebt een gedegen opleiding en werkervaring die aansluit bij de gevraagde werkzaamheden.
  • • Je hebt kennis van softwareprogramma’s w.o. Excel, Exact en Basecone.
  • • Het is een pré als je in Flevoland of omstreken woont.

Wij bieden een projectcontract voor 4 uur per week voor de duur van het programma tot en met 2024, tegen een marktconforme vergoeding. Er is een mogelijkheid tot verlenging voor de programmaperiode 2025-2028. De  aanstelling verloopt via StrandLAB Almere, penvoerder en partner van Flevolab. StrandLAB hanteert een 38-urige werkweek. Gezien de geringe omvang van het aantal uur is het mogelijk de functie als opdracht te vervullen.

Ben je enthousiast geworden om via deze functie Flevoland cultureel te verrijken? Stuur dan een bericht directie@strandlab-almere.nl.  o.v.v. Vacature financieel coördinator Flevolab. Heb je vragen over deze functie of Flevolab? Mail dan naar coordinatie@flevolab.nl