Open oproep voor sociaal ontwerpers

Zit de schoonheid van een ontwerp voor jou in zowel het proces als het ontwerp zelf? Ben jij een ontwerper die duurzaamheid in zowel sociale relaties als in materiaal als uitgangspunt hanteert?

ARTISTIEK EN MULTIFUNCTIONEEL OBJECT ALMEERDERSTRAND
(designers/kunstenaars/architecten/landschapsarchitecten e.a.)

Staat jouw ontwerp over twee jaar op het Almeerderstrand?
Zit de schoonheid van een ontwerp voor jou in zowel het proces als het ontwerp zelf? Ben jij een ontwerper die duurzaamheid in zowel sociale relaties als in materiaal als uitgangspunt hanteert? Heb jij ervaring met het realiseren van objecten gebouwd van duurzame materialen in de buitenruimte vanuit participatie? Dan is het Almeerderstrand op zoek naar jou!

Kustzone Poort – Almeerderstrand
De gemeente Almere werkt sinds 2017 aan de ontwikkeling van Kustzone Poort. De inzet is van het Almeerderstrand een bruisend gebied te maken waar cultuur, recreatie en sport samenkomen. Onderdeel van die ontwikkeling is het realiseren van een artistiek én multifunctioneel bouwwerk op het strand dat bijdraagt aan de actieve cultuurbeleving. Een bouwwerk dat iets toevoegt aan het gebied en te gebruiken is door (strand)bezoekers, bewoners, bij festivals en evenementen, zonder dat er toezicht of programmering nodig is. De ambitie is om het ontwerp van het bouwwerk in participatie met Almeerders en strandbezoekers te ontwerpen. De wens is het ontwerp uiterlijk in 2025 te realiseren.

Duurzaam ontwerp
Het idee is het object duurzaam te realiseren in sociale en materiële zin. Duurzaam in sociale zin door het ontwerp samen met de gemeenschap te maken. Het ontwerp komt tot stand via participatie om zo via het object langdurige betrokkenheid bij het Almeerderstrand te creëren.
Duurzaam in materiële zin door gebruik van hergebruikte en duurzame materialen bij de realisatie van het ontwerp. Denk daarbij aan materialen die vrijkomen uit gemeentelijke en provinciale verbouwingen of sloopprojecten, bijdragen van ondernemingen of particulieren en of biobased materialen. Het participatietraject wordt ondersteund door Stichting StrandLAB Almere, gevestigd aan het Almeerderstrand. Voor het verwerven van de materialen wordt nauw samengewerkt met gemeentelijke en provinciale partijen.

Rol StrandLAB
StrandLAB is door de gemeente Almere gevraagd om het ontwerp van dit bouwwerk (object) aan het Almeerderstrand te begeleiden. StrandLAB is sinds 2017 actief betrokken bij de culturele ontwikkeling van het Almeerderstrand en de directe omgeving. StrandLAB heeft via het aanbieden van programma ondertussen een netwerk opgebouwd in het gebied. Een netwerk dat actief wordt ingezet en uitgebouwd ten behoeve van het participatietraject.

StrandLAB begeleidt het project in proces, communicatie en programma, gerelateerd aan het ontwerp en ondersteunend aan de ontwerper. Ten behoeve van de communicatie wordt samengewerkt met een communicatiebureau voor het opzetten van een communicatiestrategie en een beeldmerk. Voorlopig heeft het traject de werktitel ALMO, een samenvoeging van Almeerderstrand en Multifunctioneel Object.

Plaatsing van het ontwerp
Kustzone Poort wordt door de gemeente Almere ontwikkeld in samenwerking met Bureau ZUS en BVR. Er zijn een aantal plekken in het water, op het strand en in het (nog te realiseren) duinlandschap gemarkeerd waar het ontwerp zou kunnen landen. De wens is dat het ontwerp een relatie aangaat met zowel de gemeenschap als het landschap. De definitieve keus van de locatie wordt vastgesteld tijdens het ontwerp- en participatietraject.

Voorwaarden

 • Een aanmelding moet ingediend worden door een erkend ontwerper. Dit kan op persoonlijke titel, maar ook namens een collectief/bureau.
 • Je bent minimaal 4 jaar beroepsmatig actief.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met participatief ontwerp.
 • Je hebt aantoonbaar ontwerpen gerealiseerd met duurzame processen en/of materialen.
 • Je bent beschikbaar in het gestelde tijdspad.

Criteria

 • Artistieke kwaliteit van de aanvrager.
 • Stijl van werken als participatief ontwerper.
 • Visie op inzet en gebruik hergebruikte en duurzame materialen en processen.
 • De voertaal van het ontwerp en participatietraject is Nederlands.

Beschikbaar budget en tijdpad
Er is budget voor het ontwerptraject én de realisatie van het ontwerp. De opdrachtgever is de gemeente Almere. De begeleidende partij is StrandLAB.

Tijdpad ontwerp- en participatietraject

 • Selectiegesprekken september 2023
 • Start ontwerper oktober, uiterlijk 1 december 2023
 • Inwerktraject ontwerper oktober t/m december 2023
  – kennismaken locatie
  – kennismaken belanghebbenden/stakeholders
  – verfijnen participatietraject
 • Participatie en ontwerptraject sept  2023 t/m september 2024

(schets en voorlopig ontwerp)  

 • Opleveren definitief ontwerp oktober 2024
 • Uitwerken ontwerp november/december 2024
 • Aanvraag omgevingsvergunning november 2024
 • Bouwen ontwerp februari 2025 – december 2025*
 • Oplevering/onthulling 2025** Oplevering zal in 2025 plaatsvinden, exacte datum afhankelijk van de te bouwen manier, als er wordt gekozen voor participatief bouwen, dan kan dat voor een langere bouwperiode zorgen.

Inschrijven | aanmelden
Ben jij de ontwerper die wij zoeken?  Dien dan je motivatie in bij projectleider ALMO Tessa Haan tessa@strandlab-almere.nl onder vermelding van ‘ontwerp ALMO’. Je kunt reageren tot en met zondag 17 september 2023. Heb je nog vragen stuur dan een bericht naar tessa@strandlab-almere.nl.

Een motivatie (incl. portfolio en curriculum vitae) bestaat uit maximaal 4 A4

 • Een motivatie waaruit duidelijk wordt vanuit welke (ontwerp)visie, ervaring en kwaliteiten jij of jouw bureau het meest geschikt is voor de uitvoering van deze opdracht. Neem de gestelde criteria hierin mee en licht deze toe.
 • Een portfolio met referentieprojecten van jou of jouw bureau op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en participatie.
 • Curriculum Vitae

Let op: Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Beoordeling en selectie
De eerste selectie is een brievenselectie. Er worden 6 ontwerpers geselecteerd voor een eerste kennismaking. Drie van de zes ontwerpers gaan door naar de tweede ronde. Uit deze selectie wordt één ontwerper gekozen.

De selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie. De commissie bestaat uit stakeholders uit het gebied en een afvaardiging van de gemeente Almere.

Meer informatie? Klik dan hier.