StrandLAB zoekt nieuwe residenten

Zoek jij een inspirerende residentieplek in 2025? Ben je een creatieve maker of onderzoeker en werk je graag aan locatiespecifieke projecten in de buitenlucht? Raak je gefascineerd door een omgeving in verandering, nieuwe landschappen of ben je gefascineerd door de verhouding tussen natuur, water en de gebouwde omgeving en zoek je een plek waar je kunt maken én testen? StrandLAB heeft vanaf 1 januari 2025 weer plek voor residenties!

Hoe werkt het? 

Via het residentieprogramma bieden we ruimte aan lokale, nationale en internationale makers, kunstenaars en onderzoekers. Vanuit StrandLAB ga je als resident – op vooraf afgesproken perioden in het kalenderjaar 2025 – vanuit je onderzoeksvraag een relatie aan met de sociale en/of fysieke omgeving van het Almere Strand. Het resultaat van je onderzoek deel je op verschillende manieren met het publiek. 

Via deze samenwerking krijg je als resident de gelegenheid in verschillende omgevingen je onderzoeksvraag te onderzoeken, te experimenteren en je werk langdurig te testen. Je krijgt de tijd jezelf te ontwikkelen op inhoud, presentatie en interactie met de omgeving. StrandLAB heeft een goed ontwikkeld netwerk binnen Flevoland en daarbuiten. Bovendien werkt StrandLAB nauw samen met onder meer locatie festivals Oerol en Over het IJ. 

Voor wie is het?

Het maakt niet uit vanuit welke discipline je werkt. We vinden het belangrijk dat je locatiegericht werkt, geïnteresseerd bent in de omgeving (landschap en/of samenleving) van het Almeerderstrand en open staat voor nieuwe verbindingen. Ook is het de bedoeling dat je zowel een deel van je onderzoek als de resultaten van je residentieperiode presenteert aan het publiek. 

Wij bieden een inspirerende plek, inhoudelijke begeleiding, een podium, nieuwe contacten en een basishonorarium en uitvoerbudget.

Over StrandLAB Almere

StrandLAB is een buitenlaboratorium voor cultuur voor kunstenaars, makers, onderzoekers en bewoners op het Almeerderstrand. Samen met buurtbewoners, kunstenaars, culturele en maatschappelijke partners, wetenschappers en andere makers werkt StrandLAB aan multidisciplinaire en locatiespecifieke programma’s, over onder meer lokaal erfgoed, natuur en maatschappelijke vraagstukken. Op deze ontmoetingsplek van water, ruimte en avontuur maken kunstenaars en creatieve ondernemers het gebied interessant en toegankelijk voor iedereen. StrandLAB versterkt de culturele uitstraling van Almere door initiatieven te stimuleren en verbindingen te leggen, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van Almere als een aantrekkelijke woon- en werkplek.


Ben je enthousiast? Meld je dan aan vóór 2 september 2024.
Stuur een email naar info@strandlab-almere.nl waarin je in maximaal twee A4’s omschrijft wie je bent, wat je onderzoek of kennisveld omvat/is en wat je bij StrandLAB zou willen ontwikkelen. Als er voldoende aanknopingspunten zijn voor een ontmoeting, nodigen we je graag uit voor een nadere kennismaking op het Almeerderstrand. Mail voor vragen of aanvullende informatie naar programmering@strandlab-almere.nl.

Download ook onze flyer door erop te klikken: