SLA_1080_2020-1_Ile-de-Nantes

Onderzoek naar experimentele cultuurzones

Voor het Almeerderstrand en het gebied eromheen bestaat de ambitie dat het landelijk bekend wordt als het Flevolandse buitenlaboratorium voor cultuur en als culturele broedplaats van de jongste stad van het land. Maar hoe organiseer je op succesvolle wijze zo’n ‘experimentele zone voor cultuur’? In opdracht van StrandLAB Almere onderzocht architectuurhistoricus Marieke Berkers de afgelopen maanden zes praktijkvoorbeelden (best practices) van ‘experimentele zones voor cultuur’:

  • De Ceuvel en StadsLab Landtong Nieuwe Meer in Amsterdam;
  • Hof van Cartesius in Utrecht;
  • NEST in Zürich;
  • Plan-Guide in Nantes; en
  • Vrijstad Christiania in Kopenhagen.

Centrale vraag van de studie is welke gerichte maatregelen of keuzes op het gebied van regelgeving en proces/strategie zorgen voor een succesvol project en wat de rol daarin kan zijn van de overheden.


Klik hier om het resultaat van het onderzoek van Marieke Berkers te lezen.


Proeftuin nieuwe Omgevingswet

Op 3 maart vond onder leiding van Marieke een workshop plaats met broedplaatsprofessionals en ambtenaren uit Almere én andere gemeenten. Een van de aanbevelingen die hieruit voortkwam is te onderzoeken hoe het gebied rondom het Almeerderstrand een proeftuin kan zijn voor de nieuwe Omgevingswet. Ook gaat de gemeente aan de slag om met de waardevolle inzichten uit het onderzoek het Almeerderstrand verder te ontwikkelen tot ‘experimentele zone voor cultuur’.

Plan-guide

Het beeld dat je ziet bij dit bericht is van A. Chemetoff en J.L. Berthomieu, Editions Mémo, Nantes, 1999. Ontwerper Alexandre Chemetoff stelde een open planproces voor en ontwierp als instrument de ‘plan-guide’. Dit plan in Nantes kreeg elke vijf jaar een update, waardoor experimenten en projecten die gaandeweg het proces plaatsvonden steeds deel uitmaakten van keuzes bij verdere ontwikkeling. Het proces was het project.