SLA_1080_2020-1_Ile-de-Nantes

Onderzoek naar experimentele cultuurzones

Voor het Almeerderstrand en het gebied eromheen bestaat de ambitie dat het landelijk bekend wordt als het Flevolandse buitenlaboratorium voor cultuur en als culturele broedplaats van de jongste stad van het land. Maar hoe organiseer je op succesvolle wijze zo’n ‘experimentele zone voor cultuur’? In opdracht van StrandLAB Almere onderzocht architectuurhistoricus Marieke Berkers de afgelopen maanden zes praktijkvoorbeelden (best practices) van ‘experimentele zones voor cultuur’:

  • De Ceuvel en StadsLab Landtong Nieuwe Meer in Amsterdam;
  • Hof van Cartesius in Utrecht;
  • NEST in Zürich;
  • Plan-Guide in Nantes; en
  • Vrijstad Christiania in Kopenhagen.

Centrale vraag van de studie is welke gerichte maatregelen of keuzes op het gebied van regelgeving en proces/strategie zorgen voor een succesvol project en wat de rol daarin kan zijn van de overheden.


Klik hier om het resultaat van het onderzoek van Marieke Berkers te lezen.


Almeerse context

De bruikbare lessen werden op dinsdagochtend 3 maart 2020 gepresenteerd in een workshop. Marieke Berkers lichtte vijf concrete aanbevelingen uit om deze vervolgens met de deelnemers te bespreken. Hierbij werd er gekeken naar de kans van slagen in een Almeerse context. Per aanbeveling brengt Marieke de benodigde (veranderende) rol in kaart van verschillende betrokken partijen bij ontwikkeling, zoals gemeente, projectbureau, programmamakers en bewoners. Welke keuzes zijn nodig in strategie en proces wat betreft projectbeleid, gemeentebeleid en mentaliteit? Welke instrumenten kunnen worden ingezet om processen succesvol te organiseren, bijvoorbeeld een sterk leidend plan, regelgeving, marketing of het actief verbreden van draagvlak met bewoners en/of bedrijven of andere organisaties?

Plan-guide

Het beeld dat je ziet bij dit bericht is van A. Chemetoff en J.L. Berthomieu, Editions Mémo, Nantes, 1999. Ontwerper Alexandre Chemetoff stelde een open planproces voor en ontwierp als instrument de ‘plan-guide’. Dit plan in Nantes kreeg elke vijf jaar een update, waardoor experimenten en projecten die gaandeweg het proces plaatsvonden steeds deel uitmaakten van keuzes bij verdere ontwikkeling. Het proces was het project.