SLA_1080_2020-1_Ile-de-Nantes

3 maart 2020

Onderzoek naar experimentele cultuurzones

Voor het Almeerderstrand en het gebied eromheen bestaat de ambitie dat het landelijk bekend wordt als het Flevolandse buitenlaboratorium voor cultuur en als culturele broedplaats van de jongste stad van het land. Maar hoe organiseer je op succesvolle wijze zo’n ‘experimentele zone voor cultuur’? In opdracht van StrandLAB Almere onderzocht architectuurhistoricus Marieke Berkers de afgelopen maanden zes praktijkvoorbeelden (best practices) van ‘experimentele zones voor cultuur’:

  • De Ceuvel en StadsLab Landtong Nieuwe Meer in Amsterdam;
  • Hof van Cartesius in Utrecht;
  • NEST in Zürich;
  • Plan-Guide in Nantes; en
  • Vrijstad Christiania in Kopenhagen.

Centrale vraag van de studie is welke gerichte maatregelen of keuzes op het gebied van regelgeving en proces/strategie zorgen voor een succesvol project en wat de rol daarin kan zijn van de overheden.


Lees hier het resultaat van het onderzoek van Marieke Berkers, researcher in residence.


Almeerse context

De bruikbare lessen worden op dinsdagochtend 3 maart gepresenteerd in een workshop. Marieke Berkers licht vijf concrete aanbevelingen uit om deze vervolgens met de deelnemers te bespreken. Hierbij wordt er gekeken naar de kans van slagen in een Almeerse context. Per aanbeveling brengt Marieke de benodigde (veranderende) rol in kaart van verschillende betrokken partijen bij ontwikkeling, zoals gemeente, projectbureau, programmamakers en bewoners. Welke keuzes zijn nodig in strategie en proces wat betreft projectbeleid, gemeentebeleid en mentaliteit? Welke instrumenten kunnen worden ingezet om processen succesvol te organiseren, bijvoorbeeld een sterk leidend plan, regelgeving, marketing of het actief verbreden van draagvlak met bewoners en/of bedrijven of andere organisaties?

Doel workshop

De workshop is bedoeld om nieuwe kennis op te doen en om na te denken over hoe processen vernieuwd kunnen worden, zowel op de korte als lange termijn. De uitkomst van de ochtend zal een agenda zijn met geselecteerde aanbevelingen en concrete vervolgstappen.

Interesse?

Heb je interessante ervaring op dit onderwerp die je wilt inbrengen, maak dan je belangstelling kenbaar en we nemen contact met je op. Stuur een mail naar tessa@strandlab-almere.nl. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. De workshop start om 10.00 uur in het stadhuis van Almere en duurt tot 12.00 uur.

Plan-guide

Het beeld dat je ziet bij dit bericht is van A. Chemetoff en J.L. Berthomieu, Editions Mémo, Nantes, 1999.
Ontwerper Alexandre Chemetoff stelde een open planproces voor en ontwierp als instrument de ‘plan-guide’. Dit plan in Nantes kreeg elke vijf jaar een update, waardoor experimenten en projecten die gaandeweg het proces plaatsvonden steeds deel uitmaakten van keuzes bij verdere ontwikkeling. Het proces was het project.