SLA_1080_2021-4_logo-Flevolab

Open call – Van maakbaarheid naar weerbaarheid

Flevolab roept nieuwe makers (zoals professionele podium- en beeldend kunstenaars, fotografen, ontwerpers en schrijvers) op om zich in te schrijven voor onze eerste werkplaats voor nieuwe makers. We werken deze eerste keer met multidisciplinaire duo’s. Wil je meedoen? Er is plek voor vijf duo’s.

Flevolab is een samenwerking van BonteHond, 2turvenhoog, Theatergroep Suburbia, StrandLAB Almere en Vis à Vis en wil werken met nieuwe makers, vanuit alle disciplines en sectoren. Een van de onderdelen van Flevolab is de werkplaats voor nieuwe makers. De insteek is dat de werkplaats kan uitgroeien tot een volwaardige uitwisselings-, ontwikkel- en presentatieplek. Een plek waar makers een relatie aangaan met de bewoners van Flevoland door zich te verdiepen in de landelijke en stedelijke realiteit van deze provincie.. De verwachting is dat de makers zo tot nieuwe artistieke inzichten komen en hun praktijk verder kunnen uitdiepen. Het werkplaatsprogramma mondt uit in een artistiek-inhoudelijk gedachte-experiment dat kan bijdragen aan het ontwikkelen van het culturele veld in Flevoland.

Onderzoek

Samen met je duomaker onderzoek je de begrippen maakbaarheid en weerbaarheid. Een locatiespecifieke reflectie aan de rafelranden van stad en polder in Flevoland. Hoe maakbaar is de weerbaarheid van de omgeving, de mensen en de cultuur? Hoe communiceren de verschillende leefrealiteiten die er in de Flevopolder gecreëerd zijn met elkaar? Als duo maak je je gedachten zichtbaar in een artistieke reflectie van het proces en de dialoog.

Wie zoeken wij?
We zoeken kunstenaars die ervoor openstaan om hun proces te laten zien. Kunstenaars die van gebaande paden durven af te stappen door zich uit te laten dagen door een maker uit een andere discipline en door ontmoetingen aan te gaan met mensen en organisaties uit andere sectoren.

Het traject

Uit alle aanmeldingen worden tien mensen gekozen. We starten het traject met een tweedaagse kick-off. Tijdens deze kick-off worden de vijf makersduo’s gevormd vanuit verschillende disciplines. Je maakt een tour door Flevoland samen met de partners van Flevolab. Naast een ontmoeting met elkaar en de Flevopolder krijg je ook een lezing van een specialist over locatiespecifiek werken in een stedelijke en landelijke omgeving. De werkplaats speelt zich af aan de rafelranden van de stad en de polder en duurt tien dagen. Het is een werkplaats voor locatiespecifieke, interdisciplinaire, (inter)nationale en lokale, maatschappelijk relevante (podium)kunsten, waarbij de fysieke, formele en esthetische grenzen worden overschreden voor wat een theater/kunstplek kan zijn. We bieden productionele en artistieke ondersteuning op maat tijdens het proces. De grens tussen stad en periferie in de polder biedt het scenografische en esthetische kader. Deze rafelrand levert verborgen verhalen op en biedt een natuurlijke interface voor toeschouwers.

Beschikbaar budget, looptijd en planning

Per deelnemer is een vergoeding van € 4.000 (incl. btw en aanschaf materiaal) beschikbaar. Reiskostenvergoeding in overleg. De financiële vergoeding is bestemd voor tien dagen in de maand mei 2022 inclusief een openbare presentatie van de artistieke schets op 29 mei. Dit traject is een pilot. Na evaluatie wordt er gekeken naar mogelijkheid tot vervolg.

De tweedaagse kick-off vindt plaats op 23 en 24 maart 2022. Hier zullen de makers, de partners van Flevolab en de Flevopolder elkaar ontmoeten. Deze dagen zijn volledig verzorgd en vallen buiten de financiële vergoeding (los van eventuele reiskostenvergoeding).

Voorwaarden

● Alleen professionele podium- en beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers en ontwerpers die nog bezig zijn om hun praktijk op te bouwen en hun signatuur nog aan het ontwikkelen zijn, kunnen zich aanmelden.
● De aanmelder moet minimaal twee jaar beroepsmatig actief zijn.
● De aanmelder moet kunnen motiveren dat deze beroepsmatige interesse heeft in het verdiepen en ontwikkelen van locatiespecifiek werk.
● Deelname aan de kick-off is verplicht en daarnaast moet de deelnemer beschikbaar zijn voor de duur van het traject.

Criteria

We beoordelen aanmelders op:
● hun artistieke kwaliteit;
● hun motivatie voor deelname aan het traject, bijvoorbeeld hoe het in diens praktijk past;
● hun binding met of fascinatie voor Flevoland.

Indienen

Je kunt indienen door je aanmelding te sturen naar het volgende e-mailadres: flevolab@2turvenhoog.nl
Je kunt reageren t/m 8 januari 2022, 17.00 uur.

Meer info: flevolab.org