• StrandLAB Almere versterkt de culturele uitstraling van Almere. Dit doet StrandLAB door culturele, sportieve en recreatieve initiatieven op en rond het Almeerderstrand aan te jagen en te zorgen voor samenhang. Op deze ontmoetingsplek van water, ruimte en avontuur maken kunstenaars en creatieve ondernemers het gebied voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk.

  StrandLAB Almere werkt vanuit het DNA van het gebied. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn de weidsheid, de informele en vrije strandsfeer, het nieuwe land en de ruimte voor pionieren en experimenteren. De programmering van StrandLAB Almere komt niet in plaats van bestaande initiatieven in het gebied, maar vult deze aan. Samen met de activiteiten in andere stadsdelen versterkt StrandLAB de stad Almere als aantrekkelijke woon- en werkplaats.

 • De gemeente Almere en de provincie Flevoland willen het gebied rondom het Almeerderstrand als cultureel en recreatiegebied op de kaart zetten. Dit is vastgelegd in Almere 2.0: een programma waarin afspraken zijn gemaakt over de toekomst van Almere. Cultuur en recreatie spelen hierin een belangrijke rol. StrandLAB Almere geeft invulling aan die ambitie.

  StrandLAB Almere ontwikkelt voor het Almeerderstrand een eigen identiteit die aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars, creatieven, ondernemers én bezoekers uit de wijde omgeving. Deze aantrekkingskracht is belangrijk omdat de komende jaren ongeveer 60.000 nieuwe woningen (t.o.v. 2010) in Almere verrijzen en de gemeente rekent op een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Het is dus voor de stad, de provincie Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk van groot belang dat Almere zich ontwikkelt tot een volwaardige stad met een aantrekkelijk aanbod aan kunst, cultuur en recreatie.

 • De gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben bureau Linkeroever de opdracht gegeven om een culturele strategie te bedenken voor het Almeerderstrand. Daaruit is StrandLAB Almere ontstaan. Linkeroever jaagt initiatieven aan en zorgt voor samenhang.

  StrandLAB Almere betrekt partijen die in het gebied actief zijn zoals Vis à Vis, Marina Muiderzand, Amvest, Steel Creek, Poortdok, Stichting Stad & Natuur Almere, Gestrand, CSMART en de bewonersverenigingen. Ook partijen die indirect een belang hebben, zoals het waterschap, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Amsterdam, Staatsbosbeheer, Almere Economic Development Board en Almere City Marketing, worden actief betrokken.

 • De gemeente Almere wil dat de stad tegen 2030 een ‘continu laboratorium’ is dat de kwaliteiten van de (grote) steden in de regio aanvult. In een laboratorium leer je door te experimenteren, een dynamisch proces dat je kunt omschrijven als ‘organische groei’. Daarom heeft Linkeroever voor de culturele en recreatieve ontwikkeling van het Almeerderstrand gekozen voor een (stads)labaanpak. De naam StrandLAB Almere is een mooie combinatie hiervan.

  Experimenteren met activiteiten, deze beoordelen en bijsturen maakt dat we voortdurend kunnen onderzoeken welke activiteiten de kwaliteiten en aantrekkelijkheid van het Almeerderstrand versterken. Zo groeit er een gezonde, evenwichtige mix van activiteiten.

 • In 2018 starten we de culturele en recreatieve programmering met een aantal experimenten. Deze pilots ontwikkelen we samen met bedrijven en bewoners in Kustzone Almere Poort. Al doende onderzoeken we welke activiteiten de kwaliteiten en aantrekkelijkheid van het gebied het best versterken.

  In maart 2018 is Almere Poort/DUIN het decor voor een huiskamerfestival. Daarnaast zijn er ideeën voor locatietheater en buitenvoorstellingen, een lighttour, artist(s) in residence, een verhalenplatform, bijzondere overnachtingen, natuuractiviteiten, tijdelijke bouwwerken, een waterbeleefcentrum en sport- en spelactiviteiten. We evalueren de experimentele activiteiten eind 2018, waarna we een plan maken voor verdere profilering van het gebied in 2019. We streven ernaar dat eind 2022 een aantal activiteiten zonder hulp van StrandLAB zelfstandig verder kan.

 • StrandLAB Almere is interessant voor iedereen die woont of werkt in Kustzone Poort, voor bezoekers uit de stad, de regio en het land en voor iedereen die culturele en recreatieve ideeën heeft voor het gebied.

  In eerste instantie richt StrandLAB Almere zich op het ontwikkelen van ideeën, draagvlak en betrokkenheid. Daarvoor gaan we in gesprek met initiatiefnemers en directbetrokkenen.

  1. De initiatiefnemers zijn kunstenaars, makers en creatieve ondernemers die willen bijdragen aan de culturele, creatieve en economische ontwikkeling van het gebied. Ze komen uit binnen- en buitenland en zien Kustzone Almere Poort als een ideale inspiratie-, werk- en/of expositieruimte. De mogelijkheden die de locatie biedt, de creatieve en zakelijke kansen, de aantrekkelijke prijs en de creatieve gemeenschap maken het gebied een magneet voor culturele, creatieve en innovatieve talenten.
  2. De directbetrokkenen zijn partijen die al actief zijn in het gebied; ondernemers en bewoners. Zij dragen bij aan Kustzone Almere Poort en ervaren het groeiend aanbod van culturele en recreatieve mogelijkheden en andere veranderingen in hun directe omgeving als last of voordeel. Hun houding en betrokkenheid is van groot belang voor het slagen van het project.

  In een later stadium benadert StrandLAB Almere ook bezoekers uit de stad, de regio en het land die afkomen op de initiatieven op het Almeerderstrand. De combinatie met andere culturele gebieden in de regio, zoals Oostvaardersplassen en Land Art Flevoland in de provincie, maken het gebied een bezoek én verblijf waard. Over een aantal jaren verwachten we ook internationale bezoekers.

 • De gemeente Almere en de provincie Flevoland financieren StrandLAB vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. De komende tijd willen ze de financiering van de activiteiten spreiden (eigen inkomsten, fondsen, sponsoring, subsidies van gemeente, provincie en Rijk) om te voorkomen dat StrandLAB volledig afhankelijk wordt van subsidie. Cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd zodat er een toekomstbestendig gebied ontstaat waarin een aantal van de activiteiten zelfstandig kan voortbestaan.

 • Jazeker! StrandLAB Almere is op zoek naar goede ideeën en initiatieven die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Basisvoorwaarde voor de initiatieven is dat ze:

  – op of rond het Almeerderstrand kunnen plaatsvinden;
  – passen bij het karakter van het gebied; en
  – passen bij het uitgangspunt om van het Almeerderstrand een spannende en aantrekkelijke plek te maken met ruimte voor experiment en creativiteit.

  StrandLAB let daarnaast op ondernemerschap, of een initiatief zich in de toekomst zelfstandig kan bedruipen en of het past bij de lopende experimenten uit de pilotfase.

  De initiatieven zijn onderdeel van een pilot en worden geëvalueerd. De voorwaarden kunnen daarom in de toekomst bijgestuurd worden. Meld je aan via het contactformulier.

 • StrandLAB Almere is in 2018 opgezet door de gemeente Almere en de provincie Flevoland om het gebied rondom het Almeerderstrand als een cultureel en recreatiegebied op de kaart te zetten.

 • Dat er vraag is naar meer cultuur in Almere blijkt uit het onderzoek Cultuur in Almere 2017. Daarin zegt 30 procent van de Almeerders culturele voorzieningen te missen. De inwoners van Almere genieten veel en graag van cultuur, maar doen dat nu nog vaak in een andere stad omdat ze, naar eigen zeggen, in Almere niet vinden wat ze zoeken.

  De aanhoudende trek naar de stad en dan met name de Randstad maakt dat er een groeiende behoefte is aan een groter cultuuraanbod, niet alleen in de grote stadscentra. In die behoefte kan Kustzone Almere Poort een brug vormen tussen de stad Almere en de provincie Flevoland (met trekkers als de Oostvaardersplassen en Land Art Flevoland) aan de ene kant en de Metropoolregio Amsterdam aan de andere kant. Het gebied heeft een gunstige ligging: dicht bij Amsterdam, naast de A6 en direct aan het IJmeer met zicht op Amsterdam, Muiden en Pampus. Het nieuwe evenementenstrand, gepland voor 2019, biedt tal van mogelijkheden voor recreatie, cultuur en sport.

  Tot slot betrekken we bij het maken van ons sterke cultuurprogramma nationale en lokale boegbeelden die ons inspireren. Al deze punten maken een wijdverbreide uitstraling van Almere als culturele bestemming mogelijk.

 • De voorzieningen zoals toiletten, wegwijzers, aansluiting op water en elektra en de ov-verbindingen zijn nu inderdaad nog beperkt. Als we activiteiten organiseren houden we rekening met deze beperkingen. Veel voorzieningen worden in de nabije toekomst verbeterd. Door de activiteiten in de experimentele fase krijgen we ook meer inzicht in wat er in het gebied nog meer nodig is.

 • Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. We reageren dan zo snel mogelijk op je vraag.