Over StrandLAB

StrandLAB is een buitenlaboratorium voor cultuur voor kunstenaars, makers, onderzoekers en bewoners op het Almeerderstrand. Op deze ontmoetingsplek van water, ruimte en avontuur maken kunstenaars en creatieve ondernemers het gebied interessant en toegankelijk voor iedereen. StrandLAB versterkt de culturele uitstraling van Almere door initiatieven te stimuleren en verbindingen te leggen, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van Almere als een aantrekkelijke woon- en werkplek.

Team

Vrijwilligers

StrandLab is altijd op zoek naar vrijwilligers, klik hier voor meer informatie.

Raad van Toezicht

Morele leidraad

Stichting StrandLAB Almere houdt zich aan de verschillende codes en reglementen. En drie culturele codes spelen hierin de hoofdrol; de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. Deze codes onderschrijven en volgen we zelf en we vragen ook van onze samenwerkingspartners dat zij zich aan deze codes houden. Wij vinden deze codes belangrijk omdat ze samen bijdragen aan een gezonde, relevante, transparante en toegankelijke sector.

Vertrouwenspersoon
StrandLAB is aangesloten bij MORES: steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele, creatieve en mediasector.