SLA_1080_pier-van-verlangen3

Pier van Verlangen

Een architect en een kunstenaar hebben een plan voor een cirkelvormige polderpier en doen onderzoek in het strandzand. 

Zoals de dijk de rand vormt van Flevoland, zo vormt de polderpier een subtiele ruimtelijke inkadering van de karakteristieken van het Almeerderstrand. Met deze Pier van Verlangen wordt aan het Almeerderstrand een plek gecreëerd die betekenis geeft aan de plek en een relatie aangaat met het water. De cirkelvormige pier functioneert als ruimte, route, entree, ervaring en verblijfsplek.

Testen

Begin 2019 maakte Dingeman Deijs Architects het schetsontwerp voor de polderpier. Voor de lange termijn onderzoekt de gemeente Almere de mogelijkheid om de polderpier op te nemen in het inrichtingsplan en in de verdere uitwerking voor het Almeerderstrand. Met deze testopstelling van de polderpier in het buitenlaboratorium van StrandLAB worden de mogelijkheden van een toekomstige pier onderzocht.

Onderzoeken

Het onderzoek bouwt voort op het schetsontwerp voor de polderpier en wordt gedaan door architect Dingeman Deijs in samenwerking met componist en geluidskunstenaar Jolle Roelofs. Met een 1:1-installatie en interventies die aspecten van de toekomstige polderpier beleefbaar maken, onderzoeken zij de betekenis en de beleving van en het verlangen naar de pier op het Almeerderstrand.

Film

In september deden Dingeman en Jolle verder onderzoek naar de pier. Het resultaat is een ondermeer deze film die op 1 oktober is gepresenteerd tijdens de Waterspecial.