SLA_1920_pier

Pier

Wanneeer – oktober t/m december 2019

Beschrijving – Wat gaan we doen?
Het ontwerpen van een verblijfsplek op het water.

Doel – Wat willen we bereiken?
Met de pier willen we een plek creëren die betekenis geeft en een relatie heeft met het water. Het nodigt uit om het water te beleven, erin te spelen, te bewegen en te ontmoeten.

Community – Met welke partijen werken we samen?
O.m. gemeente (t.b.v. vergunningen en inrichting strand), Dingeman Deijs Architects, ondernemers en initiatiefnemers in het gebied, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, Reddingsbrigade.