Wat past er bij het karakter van het Almeerderstrand en omgeving? Wat is een goede balans tussen het aantal grote en kleine evenementen, het karakter van de activiteiten en de verschillende doelgroepen? StrandLAB test dit de komende jaren met proefprojecten die we pilots noemen. We ontwikkelen ze samen met ondernemers, creatieven en omwonenden. Zo onderzoeken we de komende jaren al doende welke activiteiten de kwaliteiten en aantrekkelijkheid van het gebied het best versterken.

 • Pilot Buitentheater, Orkater – Lutine (Oerol 2015) Foto: Ben van Duin.
  Buitentheater
  We bekijken de verschillende vormen van buitentheater (van straattheater tot mime- en jongleurfestival) en verkennen de lokale interesse en de benodigde faciliteiten daarvoor.
  Lees meer »
 • Huiskamerfestival
  Bewoners in Kustzone Poort/DUIN zetten hun huiskamers open voor elkaar en voor regionale bezoekers en bieden een podium aan lokaal muziektalent: van jazz tot klassiek en tot singer-songwriter.
  Lees meer »
 • Artist residencies
  Deze pilot onderzoekt in welke vorm artist residencies het beste in het gebied kunnen landen en met welke thema’s. We openen hiermee het Almeerderstrand voor schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
  Lees meer »
 • Bijzondere overnachtingen
  Creëren van overnachtingsplekken in bijzondere objecten, artistieke creaties of architectonische (tiny) hoogstandjes op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
  Lees meer »
 • Verhalen
  We onderzoeken welke verhalen er bestaan over de plek, over de ontberingen van het nieuwe land maken, de dromen en beloften. En hoe delen en vertellen we deze het best?
  Lees meer »
 • Elementen van de natuur
  Een programma over kunst- en natuurbeleving met activiteiten voor alle Almeerders, om zo de elementen van de natuur te beleven. De focus ligt op de elementen water, wind en zand.
  Lees meer »
 • Light art pilot Almeerderstrand
  Light art
  Onderzoeken van mogelijkheden voor een (nieuw) lichtfestival en de mogelijkheid voor een al dan niet permanente route van (mobiele) lichtobjecten en -installaties die leiden door het gebied.
  Lees meer »
 • Buurtpodium Waterlandplein in Amsterdam, foto: Placemakers
  Tijdelijk(e) bouwwerk(en)
  In samenwerking met kunstenaars en ontwerpers worden verblijf, landmark en faciliterende bouwwerken of objecten onderzocht. Doel: ruimte toevoegen en ruimte laten voor experiment.
  Lees meer »
 • Waterbeleefcentrum
  Waterbeleefcentrum
  Stichting Stad & Natuur wil samen met partners een uniek waterbeleefcentrum ontwikkelen waar beleving en bewustzijn van water bijdraagt aan inzicht, kennis en respect voor water.
  Lees meer »
 • Sport, spel en beweging
  Onderzoeken van nieuwe combinaties van sport en cultuur op het strand en het water. Wat zijn de kruisbestuivingen van bijvoorbeeld suppen en acrobatiek of cultuur en yoga in de duinen?
  Lees meer »
 • Rode draad
  De pilots staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden. Daar sturen we op. Onder Rode draad onderzoeken we de koppeling aan beleid, randvoorwaarden en onderliggende thema’s en vraagstukken.
  Lees meer »