Programma

Het programma van StrandLAB in 2019 is een mix van activiteiten bestaand uit:

  • evenementen die onze doelgroepen aantrekken (bewoners, ondernemers, kunstenaars, bestuurders en bezoekers) en waarmee we de culturele en recreatieve mogelijkheden van het gebied testen;
  • onderzoeken en experimenten door artists in residence en andere onderzoekers. De resultaten ervan kun je zien in het gebied en op deze website of onze andere social media;
  • Het ontwerp en de bouw van tijdelijke bouwwerken die de faciliteiten voor de broedplaats verbeteren, waarmee we het gebied testen en het aantrekkelijker maken als culturele bestemming;
  • bijeenkomsten gericht op het vormen van een gemeenschap die zich gezamenlijk inzet en verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van het gebied.

Hieronder de activiteiten die gaan komen. Helemaal onderaan de activiteiten die zijn geweest.

Wat komt . . .

Programma 2019 - onder voorbehoud van wijzigingen

Creative bureaucracy – leertraject

Hoe kan de culturele broedplaats mogelijk worden gemaakt en welke kaders vanuit de gemeente zijn daarvoor nodig?
– januari tot december 2019 –

Meer

StrandLAB Surprise Night

Deze avonden in intieme setting, met de verhalen van Almere in de hoofdrol, bieden een podium aan steeds andere makers en initiatiefnemers.
– meerdere keren per jaar –

Meer

Winterschool elementen

Studenten van Art Science Interfaculty werken een week op het Almeerderstrand met de elementen en ontwikkelen (interactieve) installaties.
– 11 t/m 15 maart 2019 –

Meer

Strandhuisjes/DIY tiny ateliers

Er komen mobiele werkruimtes en/of overnachtingsplekken op het strand voor artist en researcher in residence, initiatiefnemers en bezoekers.
– april t/m september 2019 –

Meer

Almeerse strandwachters

Een route van objecten op en langs de dijk als verhalendragers in het nieuwe landschap, gemaakt van steigerhouten delen, gaat voorjaar 2019 open.
– half mei 2019 –

Meer

Broedplaatstour

Een tour langs de culturele en creatieve experimenten van Almere voor professionals, kunstenaars, makers en creatieven.
– 9 mei 2019 –

Meer

Buurtpicknick

De winnares van de Awesome Almere Pitch x Almeerderstrand gaat voor 1500 deelnemers de grootste picknick van Nederland organiseren.
– 29 juni 2019 –

Meer

Kinderactiviteiten zomervakantie

Culturele kinderactiviteiten op het strand tijdens de zomervakantie, met focus op kunst en cultuur.
– 13 juli t/m 25 augustus 2019 –

Meer

Zomerschool culturele bouwplaats

Er komt een vierjarige zomerschool waarin de vraagstukken van de new town Almere centraal staan, met als hoogtepunt de Floriade in 2022.
– 12 t/m 13 september 2019 –

Meer

Artist/researcher in residence

Met artist residencies bieden we op het Almeerderstrand ruimte aan nationale en internationale schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
– April t/m september 2019 –

Meer

Baken

Het baken wordt een verblijfsplek die dient als markerings- en herkenningpunt in het gebied.
– oktober t/m december 2019 –

Meer

Vuurplaats

De vuurplaats als all season ideale ontmoetingsplek op het Almeerderstrand.
– oktober t/m december 2019 –

Meer

Pier

We ontwerpen een verblijfsplek op het water die uitnodigt tot ontmoeten, spelen en beleven van het water.
– oktober t/m december 2019 –

Meer

Kunstenaarsverblijf

We ontwerpen een tijdelijke verblijfsplek waarin kunstenaars of onderzoekers een periode kunnen werken en logeren.
– oktober t/m december 2019 –

Meer

Watermakerfestival

Een event waar water, duurzaamheid en circulariteit centraal staan, evt. in combinatie met Awesome Almere Water Pitch.
– een dag in november of december 2019 –

Meer

Wat was . . .

Pilot Buitentheater, Orkater – Lutine (Oerol 2015) Foto: Ben van Duin.

Buitentheater

We bekijken de verschillende vormen van buitentheater (van straattheater tot mime- en jongleurfestival) en verkennen de lokale interesse en de benodigde faciliteiten daarvoor.

Meer

Huiskamerfestival

Bewoners in Kustzone Poort/DUIN zetten hun huiskamers open voor elkaar en voor regionale bezoekers en bieden een podium aan lokaal muziektalent: van jazz tot klassiek en tot singer-songwriter.

Meer

Artist residencies

Deze pilot onderzoekt in welke vorm artist residencies het beste in het gebied kunnen landen en met welke thema’s. We openen hiermee het Almeerderstrand voor schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.

Meer

Bijzondere overnachtingen

Creëren van overnachtingsplekken in bijzondere objecten, artistieke creaties of architectonische (tiny) hoogstandjes op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Meer

Verhalen

We onderzoeken welke verhalen er bestaan over de plek, over de ontberingen van het nieuwe land maken, de dromen en beloften. En hoe delen en vertellen we deze het best?

Meer

Elementen van de natuur

Een programma over kunst- en natuurbeleving met activiteiten voor alle Almeerders, om zo de elementen van de natuur te beleven. De focus ligt op de elementen water, wind en zand.

Meer
Light art pilot Almeerderstrand

Light art

Onderzoeken van mogelijkheden voor een (nieuw) lichtfestival en de mogelijkheid voor een al dan niet permanente route van (mobiele) lichtobjecten en -installaties die leiden door het gebied.

Meer
Buurtpodium Waterlandplein in Amsterdam, foto: Placemakers

Tijdelijk(e) bouwwerk(en)

In samenwerking met kunstenaars en ontwerpers worden verblijf, landmark en faciliterende bouwwerken of objecten onderzocht. Doel: ruimte toevoegen en ruimte laten voor experiment.

Meer
Waterbeleefcentrum

Waterbeleefcentrum

Stichting Stad & Natuur wil samen met partners een uniek waterbeleefcentrum ontwikkelen waar beleving en bewustzijn van water bijdraagt aan inzicht, kennis en respect voor water.

Meer

Sport, spel en beweging

Onderzoeken van nieuwe combinaties van sport en cultuur op het strand en het water. Wat zijn de kruisbestuivingen van bijvoorbeeld suppen en acrobatiek of cultuur en yoga in de duinen?

Meer

Rode draad

De pilots staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden. Daar sturen we op. Onder Rode draad onderzoeken we de koppeling aan beleid, randvoorwaarden en onderliggende thema’s en vraagstukken.

Meer