Field Academy met curator Cocky Eek

De Field Academy is een paraplu voor kruisbestuiving en kennisuitwisseling tussen academies en de verschillende disciplines die de veldwerkmethode toepassen. In de Field Academy werken verschillende kunstacademies samen. Academies ontwikkelen ieder vanuit hun eigen discipline en curriculum een satellietprogramma waarbij studenten op locatie in Almere werken en zij gebruik kunnen maken van de StrandLAB faciliteiten. Veldwerk is een verkenningsmethode gebaseerd op directe ervaring, met inbegrip van alle zintuigen. Vaak roept dit bij de deelnemers hele andere vragen op dan bij die ze bij aanvang voor ogen hadden. Veldwerk werkt niet vanuit een gecontroleerde omgeving, zoals een gebouw of atelier, maar buiten in aanwezigheid van dieren, planten en weersomstandigheden.

Academies aan het werk

Momenteel werken vijftien studenten landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam onder leiding van Thijs de Zeeuw aan een ontwerpend onderzoek naar pioniers van Almere; zowel mens als dier. In maart starten studenten van de Rietveld Academie van de afdeling Jewelry en Linking Bodies hun project Initimate Spaces in Almere onder leiding van Sonja Baumel. Ze werken samen met welzijnsorganisatie De Schoor in Almere Poort. En ook ArtScience van de KABK heeft dit jaar een winterschool onder leiding van Cocky Eek. Dat de winterschool in Almere en veldwerk als methode aan populariteit winnen, blijkt wel uit de meer dan honderd aanmeldingen die er in korte tijd waren. En dat terwijl de weersomstandigheden soms erbarmelijk kunnen zijn. Belangrijk onderdeel van veldwerk is dat er zoveel mogelijk aansluiting is met lokale makers en dat het publiek kan deelnemen via publiekslezingen, wandel- of hardloopcolleges.

Vragen uit het veld

De Field Academy verkent vragen die zich aandienen in het veld terwijl er onderzoek en experimenten gedaan worden in een publieke setting. De kunstacademies werken samen met lokale partijen zoals de zeeverkenners, stadsecologen, archeologen en een slechtziendenwandelgroep. Maar ook niet-mensen zijn gidsen: lokale bevers, otters en egels.

Veldexperiment

De studenten werken ter plaatse. De lokale biodiversiteit, het klimaat, signalen, talen en patronen vormen het uitgangspunt. Almere is zelf eigenlijk één groot veldexperiment, met al meer dan honderd bevers in de stad. De basis ligt in onze relaties met het landschap zélf en met alle andere organismen die er leven.

Winter- en zomerschool

Onder leiding van Cocky Eek organiseerde StrandLAB in samenwerking met  ArtScience Interfaculty KABK al enkele jaren de winter- en zomerschool. Dit zijn  veldwerkweken waarbij een lokaal thema in het landschap het onderwerp vormt dat studenten collectief onderzoeken en waarbij publieke momenten en presentaties zorgen voor uitwisseling met bewoners, maar ook met scholieren van bijvoorbeeld het Arte College. Deze werkweken zorgen bij veel studenten voor grote doorbraken in hun persoonlijke ontwikkeling als maker en hoe ze zichzelf plaatsen in relatie tot hun vakgebied. Dat gaat niet vanzelf. De eerste dag vragen ze zich af hoe ze iets kunnen maken zonder stopcontact of computer. De tweede dag hebben ze een groot plan dat vervolgens door een storm uiteen wordt geblazen, maar de derde dag ontdekken ze hoe je kunt werken met de elementen en dan gaat het proces echt op volle toeren draaien.

12/05/2017

10:00 – 17:00

Uitgelicht programma

Er zijn geen losse activiteiten voor dit programma. Het programma is als geheel te volgen.