Workshop De onrustige aarde

We leven op een wereld die altijd in beweging is. Een aarde die leeft, net als wij. Maar hoe ga je als mens een relatie aan met de niet-menselijke elementen die in een heel ander tempo bewegen? Hoe verhoud je je tot het stijgende water, de scheurende aarde en de dansende bomen?

Tijdens deze workshop neemt Eva Koopmans, relationeel kunstenaar, je mee om onze relatie met veranderende plekken te onderzoeken. Aan de hand van verschillende artistieke onderzoeksmethodes leren we het Almeerderstrand en zijn ritme kennen. Welke veranderingsprocessen vinden hier plaats en hoe kunnen wij ons hiertoe verhouden?

Programma

Wanneer: woensdag 24 augustus van 13.30-16.00 uur.
Waar: Atelier StrandLAB
Aantal deelnemers: 15
Aanmelden: Meld je hier aan.

Over Eva Koopmans

Eva heeft een Oerol-residentie bij StrandLAB en onderzoekt handelingen in het landschap. Ze werkt als relationeel kunstenaar, maker en vormgever. Met een achtergrond in de scenografie zoekt zij naar samenwerkingen tussen mens en plek. In dienst van een locatie, bestaande uit levende en niet-levende dingen, herinneringen, geuren, kleuren, geluiden en beweging, bevraagt Eva het verhaal van de plek. Zij neemt tijdens het onderzoeksproces vooral een faciliterende en observerende rol aan, om ieders stem te horen en om uiteindelijk tot een tijdelijk kunstwerk te komen: een interactief werk dat het proces vertaalt en wat ze kan tonen aan het publiek.The restless earth


We live in a world that is always moving. An earth that is alive, just like us.

But how do you, as a human, relate to the non-human elements that move at a very different pace?  How do you relate to the rising water, the tearing earth and the dancing trees?

During this workshop, we will explore our relationship with changing places. Using various artistic research methods, we will get to know Almere Beach and its rhythm. What processes of change take place here and how can we relate to them?

About Eva Koopmans

Works as a relational artist, maker and designer. With a background in scenography, she seeks collaborations between people and place. In the service of a location, consisting of living and non-living things, memories, smells, colors, sounds and movement, Eva questions the story of the place. She mainly takes a facilitating and observing role during the research process, in order to hear everyone’s voice and to eventually arrive at a temporary artwork; an interactive work that translates and extends the process to an audience.

Maximum amount participants 15

23/08/2022

10:00 – 18:00

Uitgelicht programma

Er zijn geen losse activiteiten voor dit programma. Het programma is als geheel te volgen.