Workshop Stone Network

In deze workshop gaan we op zoek naar specifieke stenen die in de buurt van het van het Almeerderstrand liggen, we exploreren verschillende manieren om met deze stenen te lezen en te schrijven. Daarnaast onderzoeken we ook de eigenschappen van de stenen in relatie tot onze eigen lichamen. Om zo gemeenschappelijke grond te verkennen van de groep en ook letterlijk met de grond zelf. We eindigen met een aantal eenvoudige lees- en schrijfoefeningen, die de geologie van ons eigen lichaam en geest zullen onthullen.

Programma

Wanneer: woensdag 24 augustus van 13.30-16.00 uur.
Waar: Atelier StrandLAB
Aanmelden: Meld je hier aan.
Aantal deelnemers: 12

Over Stone Network

Stone Network is de gedeelde praktijk van ontwerper Anna Bierler en kunstenaar Marit Mihklepp. Anna en Marit begonnen hun samenwerking in 2021 toen ze een band kregen over hun gedeelde interesse in de verstrengelde levens van geologische voorouders; stenen en de verhalen die ze dragen.

De belangrijkste interesse van Stone Network is het ontwikkelen van manieren om samen onderzoek te doen en ruimtes van zorg en aandacht te ontwerpen voor lichamen die buiten het menselijke tijdsbestek bestaan. Binnen Stone Network hebben Anna en Marit gewerkt met schrijfpartituren en instructies gewijd aan menselijke en geologische connecties, met de nadruk op de relatie tussen schrijven, ruimte en beweging.

Tot nu toe heeft het Stone Network vorm gekregen in gesprekken, geschriften, workshops, radioprogramma’s en publicaties.

http://annabierler.de
https://maritmihklepp.com


Deze workshop is in het Engels


Workshop Stone Network

In this workshop we will search for specific stones that lie in the vicinity of the Almere beach, finding different ways of reading and writing with these stones. We will explore collective writing and moving practices as modes for doing and being together.

In investigating the properties of the stones, we will also explore our own bodies and discover common grounds – with the group and with the literal ground. We will facilitate some simple exercises of reading and writing together that will reveal the geology of our own bodies and minds.

About Stone Network

Stone Network is the shared practice of designer Anna Bierler and artist Marit Mihklepp. Anna and Marit began their collaboration in 2021 when they bonded over their shared interest in the entangled lives of geological ancestry; stones and the stories they carry.

The main interest of Stone Network is to develop ways of researching collaboratively and designing spaces of care and attention for bodies that exist outside the human timeframe. Within Stone Network Anna and Marit have been working with writing scores and instructions dedicated to human and geologic connections, focusing on the relationship between writing, space and movement.


So far the Stone Network has taken shape in conversations, writings, workshops, radio shows and publications.

http://annabierler.de
https://maritmihklepp.com

23/08/2022

10:00 – 18:00

Uitgelicht programma

Er zijn geen losse activiteiten voor dit programma. Het programma is als geheel te volgen.