Zwerm mee met de zwerm

Hoe voelt het om als een zwerm vogels door de lucht te vliegen? Flocking ofwel zwermen is dat wat ganzen doen die in grote V-formaties door de lucht vliegen, of je hebt misschien weleens duizenden spreeuwen in een grote zwerm door de avondlucht zien bewegen, zwenkend en zwevend als een prachtig gesynchroniseerd ballet. Dit principe kan ook gewoon met twee benen op de grond.

Afgelopen voorjaar hebben de tweedejaarsstudenten van de mimeopleiding (Academie voor Theater en Dans in Amsterdam) en ArtScience (KABK Den Haag ) vijf dagen geflockt op het Almeerderstrand. Tijdens de zomersessies nemen de zinderende studenten je liefdevol mee, zodat je zelf kunt ervaren hoe fantastisch het is om als een moeiteloos collectief geheel het landschap al zwermend af te tasten.

Programma

Wanneer:
Donderdag 25 augustus 14.00-16.30 uur. Meld je hier aan.
Vrijdag 26 augustus 14.00-16.30 uur. Meld je hier aan.
Waar: Atelier StrandLAB
Aantal deelnemers: onbeperkt, hoe meer vogels hoe beter. Ervaring is niet nodig voor deze sessie.

De fantastische begeleidende zwermstudenten

Giari Knaapen, Anou Maarsingh, Balthazar Glotain, Emiel Sanders en Fran Vozila van de mimeopleiding en Vivien Vuong, Inga Hirsch, Omer van Soldt, Anna Moller, Robbi Meertens, Alexander Koppel en Tingyi Jiang van ArtScience.

Over de mimeopleiding

Bij de mimeopleiding gaat het niet over ‘doen alsof’, maar over het ‘zijn’: op de speelvloer spelen met dat wat er is. Hier leren kunstenaars hun lichaam in te zetten om verhalen te vertellen en om theater te maken. De mimeopleiding is een interdisciplinaire opleiding. https://www.atd.ahk.nl/opleidingen-theater/mime/

Over ArtScience

De ArtScience Interfaculteit is een unieke interdisciplinaire kunstopleiding die is ingebed in zowel de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) als het Koninklijk Conservatorium (KC). De opleiding biedt een uniek praktijkgericht creatief programma waarin je leert om nieuwe kunstvormen te onderzoeken en te creëren. http://www.interfaculty.nlThe Swarm


What if we try to swarm like birds?

How does it feel to fly through the air like a flock of birds? Flocking is what geese do when they fly in big V-formations, or you might have seen thousands of starlings moving in a big flock through the evening sky, flapping and soaring like a beautifully synchronised ballet. This principle can also be done with just two feet on the ground. Last spring, the 2nd year students of the Mime (Academy for Theatre and Dance in Amsterdam) and ArtScience (KABK Den Haag) have flocked for 5 days on the Almeerderstrand.  During the summer sessions, the sizzling students will lovingly take you with them, so that you can experience for yourself how wonderful it is to swarm the landscape as an effortless collective whole.

The fantastic accompanying swarm students are: Giari Knaapen, Anou Maarsingh, Balthazar Glotain, Emiel Sanders, Fran Vozila from the Mime and Vivien Vuong, Inga Hirsch, Omer van Soldt. Anna Moller, Alexander Koppel, Tingyi Jiang from ArtScience.

About the Mime: Everything starts with movement! The Mime Academy is not about ‘pretending’, but about ‘being’: playing on the floor with what is there. You learn how to use your body to tell stories and to create theatre: your body in relation to other bodies and in relation to space. The mime course is an interdisciplinary course. https://www.atd.ahk.nl/opleidingen-theater/mime/

About ArtScience: The ArtScience Interfaculty (BA/MA) is a unique interdisciplinary art programme embedded in both the Royal Academy of Art (KABK) and the Royal Conservatoire (KC). The programme offers a unique practice-oriented creative programme in which you learn to explore and create new art forms. http://www.interfaculty.nl

Amount participants: unlimited: the more birds the better.

Experience is not needed for this session

23/08/2022

10:00 – 18:00

Uitgelicht programma

Er zijn geen losse activiteiten voor dit programma. Het programma is als geheel te volgen.