Programmalijnen

StrandLAB Almere werkt vanuit programmalijnen om zo te zorgen voor meer context en samenhang en om thematische focus aan te brengen in het uitvoeringsprogramma. Deze werkwijze helpt medewerkers, stakeholders en publiek bij het herkennen van de onderwerpen waar StrandLAB aan werkt. De activiteiten kunnen hierdoor beter in perspectief worden geplaatst en er ontstaat een eenduidig beeld van het verhaal dat de organisatie wil vertellen. De programmalijnen zijn complementair; ze kunnen zowel naast elkaar als in gezamenlijkheid worden ingezet. Voor 2020–2024 werkt StrandLAB Almere vanuit twee programmalijnen. Beide programmalijnen vertellen het verhaal van Flevoland, ieder vanuit een eigen perspectief.

Het nieuwe land

De programmalijn Het nieuwe land vertelt het ontstaansverhaal van Flevoland. Het richt zich op projecten en presentaties die vertellen over de historie, de pioniersgeest en het winnen van nieuw land. Over de fysieke ruimte gecreëerd door de mens, de zichtlijnen en de ontwikkeling en waarden van het nieuwe landschap. Over urbanisatie in een totaal nieuw gebied. Over de relatie met de nieuwe stad en de sociale en ruimtelijke opgaven voor een aantrekkelijke leefomgeving. Over opbouw van gemeenschap, identiteit, nieuwe verbindingen en structuren. Over de pioniers die het hebben aangedurfd dit nieuwe land te gaan bewonen en bewerken. Over de schatten van de bodem: restanten van scheepswrakken en van vroegere bewonersculturen uit de periode daarvoor. Over hoe Flevoland is geworden tot wat het nu is en over wat de geschiedenis betekent voor de ontwikkeling van het heden.

Schurend zand

De programmalijn Schurend zand vertelt het hedendaagse verhaal van het Almeerderstrand. Het nieuwe strand dat in gebruik is als buitenlaboratorium voor cultuur, dat ligt op de grens van water en nieuw land en op de overgang van natuur en een jonge stad. Het richt zich op het nu en de toekomst met projecten en presentaties die vertellen over kracht van de natuurelementen als water, wind en zand, die vrij spel hebben op het strand. Over de snelle veranderingen in het klimaat, duurzaamheid, bewustwording, het anticiperen op de toekomst en mogelijke oplossingen voor de klimaatopgaven. Over de relatie tussen mens en natuur en de frictie die ontstaat bij de ontwikkeling van nieuw land en nieuwe natuur. Over de ervaring, waarneming en beleving van gemaakt landschap. Over belangen die dikwijls tegengesteld zijn, belangen die schuren.

Inspiratieraad

Een keer per jaar laten we een dynamische club mensen met verschillende expertises bij elkaar komen om met ons mee te denken over StrandLAB Almere. Met het advies van de raad kan StrandLAB het programma nog beter neerzetten.