Programmalijnen

StrandLAB Almere werkt vanuit programmalijnen om zo te zorgen voor meer context en samenhang en om thematische focus aan te brengen in het uitvoeringsprogramma. Deze werkwijze helpt medewerkers, stakeholders en publiek bij het herkennen van de onderwerpen waar StrandLAB aan werkt. De activiteiten kunnen hierdoor beter in perspectief worden geplaatst en er ontstaat een eenduidig beeld van het verhaal dat de organisatie wil vertellen.

De programmalijnen fungeren als artistiek kwaliteitskader en zijn complementair; ze kunnen zowel naast elkaar als in gezamenlijkheid worden ingezet. Voor 2020–2024 werkt StrandLAB Almere vanuit twee programmalijnen. Beide programmalijnen vertellen het verhaal van Flevoland, ieder vanuit een eigen perspectief.

Het nieuwe land

De programmalijn Het nieuwe land vertelt het ontstaansverhaal van Flevoland. Het richt zich op projecten en presentaties die vertellen over de historie, de pioniersgeest en het winnen van nieuw land. Over de fysieke ruimte gecreëerd door de mens, de zichtlijnen en de ontwikkeling en waarden van het nieuwe landschap. Over urbanisatie in een totaal nieuw gebied. Over de relatie met de nieuwe stad en de sociale en ruimtelijke opgaven voor een aantrekkelijke leefomgeving. Over opbouw van gemeenschap, identiteit, nieuwe verbindingen en structuren. Over de pioniers die het hebben aangedurfd dit nieuwe land te gaan bewonen en bewerken. Over de schatten van de bodem: restanten van scheepswrakken en van vroegere bewonersculturen uit de periode daarvoor. Over hoe Flevoland is geworden tot wat het nu is en over wat de geschiedenis betekent voor de ontwikkeling van het heden.

Schurend zand

De programmalijn Schurend zand vertelt het hedendaagse verhaal van het Almeerderstrand. Het nieuwe strand dat in gebruik is als buitenlaboratorium voor cultuur, dat ligt op de grens van water en nieuw land en op de overgang van natuur en een jonge stad. Het richt zich op het nu en de toekomst met projecten en presentaties die vertellen over kracht van de natuurelementen als water, wind en zand, die vrij spel hebben op het strand. Over de snelle veranderingen in het klimaat, duurzaamheid, bewustwording, het anticiperen op de toekomst en mogelijke oplossingen voor de klimaatopgaven. Over de relatie tussen mens en natuur en de frictie die ontstaat bij de ontwikkeling van nieuw land en nieuwe natuur. Over de ervaring, waarneming en beleving van gemaakt landschap. Over belangen die dikwijls tegengesteld zijn, belangen die schuren.

Type activiteiten

De programmalijnen komen terug in vier type activiteiten: 

Residentieprogramma/Artist in residence 

Met ons residentieprogramma bieden we op het Almeerderstrand de ruimte aan lokale, nationale en internationale makers, kunstenaars en onderzoekers. Zij kunnen vanuit Atelier StrandLAB, terwijl ze gedurende een periode in het gebied te gast zijn, een relatie aangaan met de omgeving. De samenwerking die we in 2021 zijn gestart met locatietheaterfestival Oerol verloopt goed en zal ook in 2022 worden gecontinueerd. Met een gezamenlijk residentieprogramma krijgen makers de komende jaren de gelegenheid om in verschillende omgevingen te onderzoeken en te experimenteren en hun werk op het Almeerderstrand te testen als voorproefje op Oerol. 

Veldacademie/Field Academy 

De Field Academy is een interdisciplinair programma waarbij de veldwerkmethode wordt toegepast en dat uitdaagt om verschillende facetten van onze complexe wereld te onderzoeken. De academie wordt ontwikkeld in samenwerking met docent en beeldend kunstenaar Cocky Eek van FoAM Lab. Zij is al vanaf 2018 betrokken bij StrandLAB met de jaarlijkse terugkerende winterschool van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) op het Almeerderstrand. 

Lokale programmamakers

Het StrandLAB-programma wordt voor een groot deel door Almeerse programmamakers bepaald. Op deze manier sluit StrandLAB aan bij de vragen die er zijn vanuit de stad en omgeving en bij thema’s die hier aandacht verdienen. De programmamakers geven elk op eigen wijze invulling aan het programma doordat ze vanuit verschillende disciplines werken en zo ook een verschillende achterban aanspreken en actief betrekken. 

Evenementen open voor publiek en overige projecten 

Het ‘laboratorium’ is het hele jaar geopend en dan werken de (programma)makers aan hun onderzoeken of voorbereidingen van activiteiten. Tijdens de ‘testmomenten’ en ‘open dagen’ voor publiek worden de activiteiten zoveel mogelijk tegelijkertijd geprogrammeerd. Een voorbeeld is WaterWalks IJmeer.

Naast deze 4 type activiteiten is er nog ruimte voor externe programmering en culturele verhuur.