Activiteiten

De programmalijnen – Het nieuwe land en Schurend zand – worden vertaald in activiteiten voor 2020–2024. In het kader van de ontwikkelfunctie richt StrandLAB zich op een combinatie van de volgende type activiteiten:

Onderzoek en experiment
 • Artist-in-residenceprogramma (AiR) voor makers, kunstenaars en andere onderzoekers.
 • Winterschool/Zomerschool i.s.m. kunstvakopleidingen.
Evenementen met/voor publiek
 • Try-outs: makers testen nieuw werk op locatie.
 • Participatief onderzoek of citizen science: publiek neemt deel aan het onderzoek.
 • StrandLAB Surprise Night: bijeenkomsten rondom een thema, biedt podium aan makers en initiatiefnemers van wisselende disciplines.
 • Publiekspresentatie: resultaten van onderzoek worden door de maker gedeeld en/of getest.
Netwerkbijeenkomsten
 • Meet-ups: gericht op professionals voor kennisdeling, kruisbestuiving en verdieping van een onderwerp of gericht op een initiatief in Flevoland ter versterking van de culturele infrastructuur.
 • Culturele broedplaatstour: verbinden van cultuurmakers in de breedste zin en plekken in de regio met culturele en creatieve energie en/of vernieuwingskracht.
Ontwerp en bouw van ‘tijdelijke bouwwerken’
 • Specifiek onderzoeks- en ontwikkeltraject voor faciliteiten die het buitenlaboratorium verbeteren als onderzoeks-, ontwikkel-, en ontmoetingsplek.

De programmalijnen vormen de leidraad en houvast voor de programmering van activiteiten en de interdisciplinaire aanpak vormt de basis voor alle programmaonderdelen. Alle activiteiten kennen in principe een openbare presentatie, zodat belangstellenden kennis kunnen nemen van de activiteiten en ontwikkelingen. De activiteiten worden gespreid door het jaar gerealiseerd.

Vanaf de 2e helft van 2020 wordt er gewerkt met een redactie bestaande uit twee tot vier curatoren uit verschillende windrichtingen en disciplines. Zij voorzien onder meer in begeleiding van makers door:

 • gericht te zijn op talentontwikkeling en doorstroom van makers en hun netwerk te openen van toonaangevende vakmensen die een rol kunnen spelen bij de begeleiding;
 • hun experiment te faciliteren;
 • onderzoekend van aard te zijn of anderszins bij te dragen aan disciplinaire verdieping.