actief wil zijn. Referentiebeeld: Ringen aan Zee in Scheveningen van Bruno Doedens, foto Linkeroever

Rode draad

Rode draad

De pilots staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Daar zorgen we voor. Onder Rode draad onderzoeken we de koppeling aan beleid, randvoorwaarden en onderliggende thema͛s en vraagstukken.

Wat gaan we doen?

De verschillende pilots staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Het Almeerderstrand kan een aantrekkelijke belevenis worden als er sprake is van een aantal voorwaarden. Voorbeelden daarvan zijn: authenticiteit en onderscheidenheid, aandacht voor creativiteit, ontmoeting en interactie en zintuiglijke ervaringen en emoties van bezoekers. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk sprake is van verbanden – cross-overs –tussen de pilots . In de pilot Rode draad, die gezien kan worden als een algemeen onderzoeks- en ontwikkelingsonderdeel, onderzoeken we de koppeling aan beleid, randvoorwaarden en verbindende thema’s en vraagstukken. We kijken daarbij naar:

  • Wat is de vraag achter de vraag?
  • Welke basiswaarden gelden in het gebied?
  • Hoe krijgen thema͛s als diversiteit, duurzaamheid, ondernemerschap en lokaal talent een plek in de activiteiten?
  • Welke verbindingen kunnen worden gelegd met festivals, partners, ondernemers, omwonenden en bezoekers?

Wat willen we bereiken

Met Rode draad bewaken we de samenhang tussen de verschillende pilots en activiteiten. Zodat het Almeerderstrand een toekomstbestendig gebied wordt waar cultuur, recreatie en sport op natuurlijke wijze hun weg vinden, gemaakt en gedragen door iedereen die daar actief wil zijn.

Terug naar alle pilots