FlevoLAB

Partners_400_FlevoLab

FlevoLAB is een nieuw verbond ontstaan uit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland: 2turvenhoog met podiumkunsten en beeldende kunst, jeugdtheatergezelschap BonteHond, theatergroep Suburbia, theatergezelschap Vis à Vis en culturele broedplaats StrandLAB Almere. Samen maken ze een grote stap vooruit om de ‘culturele (zee aan) ruimte voor talent en experiment’ in Flevoland duurzaam te ontwikkelen. StrandLAB Almere heeft als penvoerder van het verbond voor FlevoLAB een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de jaren 2021–2024.

(Buiten)laboratorium

Met FlevoLAB vormen we het (buiten)laboratorium van de kunst- en cultuursector in Flevoland én daarbuiten. ‘Laboratorium’ omdat de focus ligt op onderzoek, experiment en kennisdeling met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het verkennen van grensgebieden. ‘Buiten’ omdat er in Flevoland letterlijk de buitenruimte is om kunst buiten de gebaande paden te onderzoeken, te creëren en te tonen.

Missie

FlevoLAB is het (buiten)laboratorium van de Flevolandse cultuursector. FlevoLAB biedt disciplineoverstijgende begeleiding en faciliteiten aan cultuurmakers die zich bezighouden met vernieuwing vanuit onderzoek en experiment. Daarbij speelt het publiek altijd een belangrijke rol. FlevoLAB beschikt over unieke locaties én een landelijk en internationaal netwerk. De samenwerking van de partners zorgt voor een structuur onder nieuwe initiatieven waardoor deze duurzaam worden en blijven. Door de bundeling van kennis en ervaring op specifieke terreinen en disciplines is er sprake van sectoroverstijgende begeleiding en ontstaat ruimte voor nieuw initiatief. De continue dialoog tussen onze makers en het publiek geeft ons een beter bereik en een betrokken publiek.

Visie

Kunstenaars fungeren als onderzoekers voor de samenleving. Kunst helpt om Flevoland verder te ontwikkelen: de bewoners, de omgeving, de maatschappij. Om kunst tot grote hoogte te laten stijgen en te kunnen laten reflecteren op de gehele samenleving en urgente vraagstukken, is er een plek nodig voor het experiment, voor ontwikkeling en ook voor af en toe een mislukking. Die plek is FlevoLAB. FlevoLAB bundelt de krachten, deelt de kennis en ervaring en betrekt de vijf partners actief bij onderzoek, ontwikkeling en experiment. Zo scheppen we nieuwe relaties en groeien we uit tot dé landelijke plek waar nieuwe makers heen willen om te experimenteren en creëren mét en vóór het publiek.

Strategie

FlevoLAB wil uitgroeien tot een speler van landelijk en internationaal formaat en deze positie verankeren. We beginnen met de vijf grote spelers in Flevoland, maar benaderen ook nieuwe partners uit andere disciplines en domeinen, zoals bijvoorbeeld het sociaal domein en het bedrijfsleven. FlevoLAB is zo continu in ontwikkeling, in staat om mee te bewegen en in te spelen op de actueelste behoefte vanuit de kunstsector. In de komende jaren vergroten we ons regionale, nationale en internationale netwerk waardoor we zowel in begeleiding van talent als in doorstroming een breder aanbod garanderen met een ‘stal’ van professionals. Makers, zeker die buiten de gebaande paden treden, weten ons te vinden, zowel om zichzelf te ontwikkelen als om bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen. De maker staat voorop, de begeleiding vanuit FlevoLAB volgt daarop.

Meer informatie: www.flevolab.nl.