beach-water-sand-sport-skateboard-skateboarding-101659-pxhere.com 1000px

Sport, spel en beweging

Sport, spel en beweging

Inventariseren en onderzoeken van sport- en spelmogelijkheden op het strand en in het water. Hoe kan het aanbod van sport, spel en beweging worden uitgebreid en verbreed?

Wat gaan we doen?

We onderzoeken nieuwe combinaties van sport en cultuur op en om het strand en op het water. Met bestaande sportaanbieders en -organisatoren in Almere worden de mogelijkheden verkend, evenals samenwerkingen met inspirerende sportieve festivals of sportevenementen. Welke ruimte biedt het Almeerderstrand aan nieuwe sport- en beweegcombinaties en locatiespecifieke sport- en beweegevenementen? Wat is daarvoor nodig?

Wat willen we bereiken?

Faciliteren dat initiatiefnemers en gebruikers in het gebied worden uitgedaagd voor sport-, spel- en beweegactiviteiten. Een ontmoetingsplek voor alle culturen waar sporten en spelen samengaan met muziek, theater, kunst, literatuur, film, of eten… Het doel is versterking en verbinding van de lokale gemeenschap – inwoners en ondernemers – in Kustzone Poort en Almere en het vergroten van de regionale aantrekkingskracht.

Terug naar alle pilots