SLA_1080_2021-1-caravan

Stichting StrandLAB Almere neemt stokje over

In 2017 heeft Bureau Linkeroever het initiatief voor StrandLAB Almere genomen. Dit vanuit Almere 2.0 in opdracht van de gemeente Almere en de provincie Flevoland om een culturele broedplaats te ontwikkelen op en rond het Almeerderstrand. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in een buitenlaboratorium voor cultuur, waar makers en denkers de ruimte krijgen te onderzoeken en te experimenteren. Met het nieuwe land als canvas biedt StrandLAB een unieke buitenwerkplaats waar kunstenaars op locatie werken en de wisselwerking zoeken met landschap en publiek.

Nieuwe stichting

Met de realisatie van Atelier StrandLAB heeft Flevoland er een creatieve werk- en residentieplek bij. Per 1 januari 2021 heeft Stichting StrandLAB Almere het stokje overgenomen van Linkeroever en zet het de activiteiten voort vanuit de stichting. Waar Linkeroever zich inspande om met fysieke voorzieningen, zoals het atelier, en samenwerkingen het gebied op de kaart te zetten, legt Stichting StrandLAB de focus op culturele activiteiten en ontwikkeling van de broedplaats en buitenlaboratorium. De stichting fungeert als ontwikkelinstelling en broedplaats voor kunstenaars, creatieve voorlopers, (creatieve) ondernemers en onderzoekers. Het programma richt zicht op talentontwikkeling en het beleven van cultuur. Met onder meer het residentieprogramma, de Field Academy en samenwerking met verschillende kunstvakinstellingen wordt invulling gegeven aan de broedplaats en de activiteiten voor publiek op het Almeerderstrand.

Met de verzelfstandiging verandert ook de samenstelling van het team. Meta van Drunen van Linkeroever zal voorlopig nog de rol vervullen van interim-directeur en Tessa Haan gaat als programmamedewerker vanuit de projectorganisatie mee naar de stichting. Binnenkort stellen we de nieuwe medewerkers voor.