Website formaat (5)

StrandLAB zoekt twee nieuwe leden raad van toezicht

StrandLAB zoekt twee nieuwe leden raad van toezicht

StrandLAB is momenteel op zoek naar twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. Deze vacatures zijn ontstaan door het aflopen van een benoemingstermijn en de wens om de raad uit te breiden van drie naar vier leden. We zijn specifiek op zoek naar een nieuw lid met een maatschappelijk-sociaal profiel en een lid met een bedrijfskundig/financieel profiel. Ben jij degene die we zoeken?

Over StrandLAB
StrandLAB is een cultureel buitenlaboratorium gelegen aan het IJmeer in Almere. Het biedt een inspirerende omgeving voor try-outs en de ontwikkeling van opkomend talent en nieuwe kunstvormen. Kunstenaars, makers en wetenschappers krijgen bij StrandLAB de ruimte voor onderzoek en experiment. StrandLAB werkt nauw samen met gerenommeerde locatietheaters en festivalorganisaties zoals Oerol, Over ’t IJ, Vis à vis, Bonte Hond, Suburbia en 2turvenhoog.

StrandLAB is gestart als project in 2017 en is sinds eind 2019 een stichting. Momenteel bestaat het team van StrandLAB uit vijf medewerkers en werkt de stichting op flexibele basis samen met zelfstandig professionals en enthousiaste vrijwilligers. De stichting wordt begeleid door een raad van toezicht.

De stichting bevindt zich momenteel in een fase waarin het vergroten van zichtbaarheid en het versterken van het bestaansrecht centraal staan. We streven naar een groter bereik onder het publiek, waarbij de directe omgeving van Almere Poort onze eerste prioriteit heeft, maar ook de stad Almere en de provincie Flevoland niet uit het oog worden verloren. Almere is een stad die volop in ontwikkeling is, en dit geldt in versterkte mate voor de kern Almere Poort. Samen met de bewoners van Poort dragen we vanuit cultuur bij aan de ontwikkeling van het gebied.

De functie
We zijn op zoek naar leden die de rol van klankbord voor de directeur-bestuurder kunnen vervullen en strategisch kunnen meedenken over de koers van de organisatie. We zijn daarom op zoek naar de leden die beschikken over kennis en/of ervaring op cultureel, sociaal,maatschappelijk en/of marketinggebied. Heb jij oor voor de gevoeligheid van lokale samenwerkingen en oog voor het zoeken van versterking met andere culturele sectoren?

Voor de doorontwikkeling van StrandLAB is een strategische herijking van de financiële middelen een aandachtspunt. Heb je kennis van bedrijfskundige processen en/of geld- en subsidiestromen? Ben jij een strategisch sparringpartner voor de organisatie op het gebied van financieel-economische besturing, inclusief risicomanagement, in een non-profitomgeving?

Wij vragen:

  • Blijk van inzicht in of ervaring met het functioneren van een culturele instelling.
  • Affiniteit met het culturele werkveld van onze stichting.
  • Affiniteit met Flevoland en/of een connectie met de omgeving.
  • Ervaring met toezicht houden en/of het besturen van een organisatie is een pré.

Samen met de andere leden heb je de volgende verantwoordelijkheden:

  • Zorg dragen voor een goed functionerende raad en directie.
  • Fungeren als adviseur en klankbord voor de directie, en op strategisch niveau meedenken over de koers van de organisatie.
  • Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
  • Het vertegenwoordigen van de belangen van StrandLAB naar buiten toe (ambassadeursrol).
  • Werken in overeenstemming met de Code Cultural Governance, Code Fair Practice en de Code Culturele Diversiteit.

De raad van toezicht komt vier keer per jaar samen voor vergaderingen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat ze op ad-hoc basis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezigheid bij speciale evenementen. De voorzitter en leden vervullen hun functie op vrijwillige basis, zonder bezoldiging. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een maximale periode van vier jaar. (De aanstelling van de leden van de rvt geschiedt conform de Governance Code Cultuur, waarbij leden eenmaal herbenoembaar zijn voor dezelfde periode. Hierbij wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de Raad, met aandacht voor gender, leeftijd, culturele achtergrond en specifieke expertise.)

Procedure
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 25 september 2023 een motivatiebrief en curriculum vitae naar info@strandlab-almere.nl ter attentie van Sigrid van Willigen, voorzitter van de raad van toezicht. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Sigrid van Wilgen via rvt@strandlab-almere.nl.

Zet deze data vast in je agenda!
De eerste gespreksronde vindt online plaats op woensdag 4 oktober. De tweede gespreksronde is op maandag 9 oktober op onze locatie in Almere.