Aanpak

Regie

Bij de experimentele StrandLAB-werkwijze hoort een goede regie. We selecteren daarvoor activiteiten die passen bij de doelstelling, helpen initiatiefnemers en houden voortdurend contact met de belanghebbenden. Ook goede afstemming met de gemeente is belangrijk. Een kleine, flexibele organisatie voert deze regie. Het resultaat is een eenduidige en herkenbare aanpak. StrandLAB stimuleert initiatieven, maakt ze mogelijk en kijkt naar verbanden tussen verschillende onderdelen van het programma. De productie van de activiteiten ligt zo veel mogelijk bij de organisatoren zelf.

Zichtbaar

Het is belangrijk dat StrandLAB en het Almeerderstrand als culturele broedplaats herkenbaar zijn. Hiervoor zijn – naast (vaak tijdelijke) activiteiten – letterlijk fysieke bouwwerken en ruimte nodig. De pilot Tijdelijke bouwwerken speelt hierin een grote rol. In dit proefproject willen we bijvoorbeeld experimenteren met bouwwerken voor bijzondere overnachtingen, een ‘Almeers landmark’ als een uitkijktoren of observatorium en bouwwerken die culturele, sportieve en recreatieve activiteiten stimuleren. Uiteraard onderzoeken we goed wat de behoeften zijn en of de geplande bouwwerken technisch en financieel levensvatbaar zijn.

Lees meer over de StrandLAB-aanpak.