Organisatie

Stichting StrandLAB

Sinds december 2019 is de organisatievorm van StrandLAB Almere vastgelegd in een stichting met de volgende hoofddoelstelling: het fungeren als ontwikkelinstelling en buitenlaboratorium voor kunstenaars, creatieve voorlopers, (creatieve) ondernemers, oplossingsbedenkers, wetenschappers en kunstliefhebbers; waarin aandacht is voor zowel het produceren (talentontwikkeling) als het beleven van cultuur (cultuurparticipatie en publieksbereik).

Team StrandLAB

Het team van StrandLAB zie je hier.

Raad van toezicht

Sigrid van Willigen - Director Fine Art Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Dianne Zuidema - Directeur Schouwburg Amstelveen

Overige nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht stichting Likeminds/Non-profit kapitalist
  • Voorzitter bestuur stichting Volle Grond
  • Lid bestuur stichting VACI
  • Lid bestuur stichting World Window
  • Lid bestuur Stichting Terschinsky
  • Bestuurder Pondok BV
  • Lid adviescommissie Kunst en Cultuur Fonds 21

Harry Dijksma

Nevenfuncties: Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning
Meer informatie op Linkedin

De leden van de raad van toezicht voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.