Organisatie

Op deze pagina vind je informatie oever de Stichting StrandLAB, ons team, vacatures, de Raad van Toezicht en de verslagen van de stichting StrandLAB

Stichting StrandLAB

Sinds december 2019 is de organisatievorm van StrandLAB Almere vastgelegd in een stichting met de volgende hoofddoelstelling: het fungeren als ontwikkelinstelling en buitenlaboratorium voor kunstenaars, creatieve voorlopers, (creatieve) ondernemers, oplossingsbedenkers, wetenschappers en kunstliefhebbers; waarin aandacht is voor zowel het produceren (talentontwikkeling) als het beleven van cultuur (cultuurparticipatie en publieksbereik).

Team StrandLAB

Fréderique Kreeftenberg

Directeur-bestuurder
frederique@strandlab-almere.nl

Cleo Thomas

Programmamedewerker
Buurt en inhoudelijk programma
cleo@strandlab-almere.nl

Marleen van den Heuvel

Programmamedewerker
Verhuur en inhoudelijk programma
marleen@strandlab-almere.nl

Marieke Breed

Financieel en administratief medewerker marieke@strandlab-almere.nl

Alice Pap

Communicatie, PR & Marketing, Pers
communicatie@strandlab-almere.nl

Raad van toezicht

Sigrid van Willigen - Director Fine Art Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Dianne Zuidema - Directeur Schouwburg Amstelveen

Overige nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht stichting Likeminds/Non-profit kapitalist
  • Voorzitter bestuur stichting Volle Grond
  • Lid bestuur stichting World Window
  • Lid bestuur Stichting Terschinsky
  • Bestuurder Pondok BV
  • Lid adviescommissie Kunst en Cultuur Fonds 21

Harry Dijksma

Nevenfuncties: Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning
Meer informatie op Linkedin

De leden van de raad van toezicht voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.