Organisatie

Stichting StrandLAB

Sinds december 2019 is de organisatievorm van StrandLAB Almere vastgelegd in een stichting met de volgende hoofddoelstelling: het fungeren als ontwikkelinstelling en broedplaats voor kunstenaars, creatieve voorlopers, (creatieve) ondernemers, oplossingsbedenkers, wetenschappers en kunstliefhebbers; waarin aandacht is voor zowel het produceren (talentontwikkeling) als het beleven van cultuur (cultuurparticipatie en publieksbereik).

Programma 2019 StrandLAB Almere
Lees meer over de doelstellingen
in het programma 2019 (pdf).

Team StrandLAB

Het team van StrandLAB zie je hier.

Raad van toezicht

Dianne Zuidema - Directeur Schouwburg Amstelveen

Overige nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht stichting Likeminds/Non-profit kapitalist
  • Voorzitter bestuur stichting Volle Grond
  • Lid bestuur stichting VACI
  • Lid bestuur stichting World Window
  • Lid bestuur Stichting Terschinsky
  • Bestuurder Pondok BV
  • Lid adviescommissie Kunst en Cultuur Fonds 21

Tarik Yousif - Directeur HKU Media

Overige nevenfuncties:

  • Bestuurslid BOG, onbezoldigd
  • Bestuurslid Impact makers, onbezoldigd
  • Lid raad van toezicht, Nederlands kamerkoor, onbezoldigd
  • Lid programmaraad Dutch Media Week, onbezoldigd
  • Lid raad van toezicht, Cliëntenbelang, bezoldigd

Harry Dijksma

Nevenfuncties: Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning
Meer informatie op Linkedin

De leden van de raad van toezicht voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.