Buurtpodium Waterlandplein in Amsterdam, foto: Placemakers

Tijdelijk(e) bouwwerk(en)

Buurtpodium Waterlandplein Amsterdam, foto: Placemakers

Tijdelijk(e) bouwwerk(en)

In samenwerking met kunstenaars en ontwerpers onderzoeken we de mogelijkheden voor ingrepen in het landschap of bouwwerken in het landschap die het voor de bezoeker of de maker makkelijker en uitdagend maken om het landschap op een recreatieve manier te beleven of te bespelen. Doel: ruimte toevoegen en ruimte laten voor experiment.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met kunstenaars, ontwerpers en betrokken partijen wordt bekeken hoe bouwwerken de inrichting van het landschap (duin, dijk, strand en water) versterken.

  • Verblijf – voor de pilots Artist residencies en Bijzondere overnachtingen: hoe tijdelijke logeerplekken in de vorm van mobiele, duurzame off-gridobjecten kunnen worden ingezet op ongewone plekken. Off-grid betekent niet aangesloten op elektriciteitsnet, aardgasaansluiting en waterleiding.
  • Landmark – hoe creëer je een “Almeers baken”? Doel is een herkenbaar, toegankelijk en zichtbaar (tijdelijk) object dat als observatorium of uitkijktoren van het gebied dient. Daarbij betrekken we de gemeenschap. Niet alleen bij de organisatie en bouw ervan, maar ook daarna in het programmeren en beheren van het landmark.
  • Ondersteunende bouwwerken of objecten – hoe evenementen, voorstellingen, sport en spel op het strand (semi)permanent mogelijk zijn met bijvoorbeeld een mobiele tribune, een openluchtpodium of een pop-upcinema. Ook wordt bekeken hoe de sanitaire voorzieningen en de routing (bewegwijzering, verlichting, toegang, hekken en uitzichtpunten) verbeterd kunnen worden.

Wat willen we bereiken?

Het gemaakte landschap versterken en uitdagen en plek(ken) bouwen in het gebied die culturele, recreatieve en sportieve activiteiten op en aan het strand stimuleren en mogelijk maken. Ruimte toevoegen en ruimte laten voor het experiment. Initiatiefnemers uitnodigen om met plannen te komen, de gemeenschap versterken door een gezamenlijk bouwwerk.

Terug naar alle pilots