SLA_1080_2020-2-Strand-circel-2

Vacature lid Raad van Toezicht

StrandLAB Almere is de broedplaats en het buitenlaboratorium voor cultuur op het Almeerderstrand en aanjager en verbinder van cultuur in het gebied. StrandLAB Almere vormt een groeiende community van makers en instellingen die het Almeerderstrand gebruikt als plek voor onderzoek, testen, expositie, talentontwikkeling en buitenpodium.  

Stichting StrandLAB Almere zoekt per direct een 

lid Raad van Toezicht 

met ervaring/expertise op het gebied van financiën en cultureel ondernemerschap 

StrandLAB Almere is sinds 2017 operationeel als projectbureau onder leiding van Bureau Linkeroever in opdracht van de gemeente Almere en provincie Flevoland. 2020 is voor de stichting een overgangsfase naar zelfstandigheid. Vanaf 2021 staat StrandLAB Almere op eigen benen en valt de ontwikkeling van de broedplaats en haar programmering onder Stichting StrandLAB Almere. Het team bestaat vanaf 2021 uit ca. zes medewerkers (ca. 3,5 fte) en een flexibele schil van zzp-ers met een Raad van Toezicht als hoogste orgaan.  

In januari 2020 heeft Stichting StrandLAB Almere als penvoerder van een verbond van vijf culturele Flevolandse partners onder de naam FlevoLAB een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW om als ontwikkelinstelling voor de BIS 20212024 te worden aangemerkt. BIS is de landelijke culturele basisinfrastructuur. Bij goedkeuring ontvangt Stichting StrandLAB voor FlevoLAB subsidie voor het uitvoeren van het gezamenlijk opgezette FlevoLABprogramma. Bij een gehonoreerde aanvraag is de Stichting StrandLAB coördinator van het uitvoeringsprogramma van FlevoLAB en verantwoordelijke voor verdeling van het bedrag over de partners. De andere partners zijn Vis à Vis, BonteHond, Suburbia en Festival 2Turvenhoog In juni 2020 verwachten we een uitspraak over de toekenning/honorering. 

We streven naar een divers samengestelde raad in termen van sekse, leeftijd en afkomst met een combinatie van ervaring en deskundigheid. De raad bestaat uit drie leden.   

Als lid van de Raad van Toezicht heb je samen met de andere twee leden de volgende verantwoordelijkheden: 

 • Zorg dragen voor een goed functionerende directie. 
 • Functioneren als adviseur en klankbord van de directie en op strategisch niveau meedenken over de koers van de organisatie. 
 • Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. 
 • Het naar buiten uitdragen van de belangen van StrandLAB Almere (ambassadeursrol). 
 • Werken volgens de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit. 

De Raad van Toezicht komt gewoonlijk drie maal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op adhocbasis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen. Voorzitter en leden voeren hun functie onbezoldigd uit. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 

De kandidaat heeft het volgende profiel: 

 • Een ondernemende instelling. 
 • Blijk van kennis over en inzicht in, of ervaring met het functioneren van een culturele instelling. 
 • Affiniteit met het inhoudelijke doel en de activiteiten van StrandLAB Almere. 
 • Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage.  
 • Ervaring met risicobeheer. 
 • Ervaring met of ten minste gevoel voor de controlcyclus en daarmee gesprekspartner voor de externe accountant. 
 • Teamspeler en communicatief vaardig. 
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om daadwerkelijke inzet te leveren  
 • Woont in of komt uit Flevoland.  

Procedure
Geïnteresseerden kunnen een motivatie en curriculum vitae e-mailen naar: meta@strandlab-almere.nl ter attentie van Meta van Drunen De selectiecommissie bestaat uit de twee zittende leden van de Raad van Toezicht. De selectiegesprekken vinden (online) plaats in juni. Aansluitend aan het eerste gesprek wordt bepaald of een tweede gesprek noodzakelijk is. 

Meer informatie
Meer informatie over StrandLAB-Almere kun je vinden op https://strandlab-almere.nl/strandlab/organisatie/.

Downloaden van de vacaturetekst in pdf kan hier.