SLA_1080_2021-4-atelier

Vacature: StrandLAB Almere zoekt een directeur-bestuurder

Wij bieden per 1 april 2022 een aanstelling voor 24 tot 32 uur per week voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid en intentie tot verlenging voor meerdere jaren.

De afgelopen jaren is in Almere gebouwd aan een nieuwe Flevolandse ontwikkelplek voor makers. StrandLAB Almere is hét buitenlaboratorium voor cultuur, gevestigd op het Almeerderstrand. Op deze unieke plek biedt StrandLAB met het atelier en faciliteiten een vrije ruimte voor talent, experiment en nieuwe kunstvormen. StrandLAB is in 2021 op eigen benen gaan staan en komt als stichting in een nieuwe fase. De huidige interim-directeur-bestuurder en -kwartiermaker geeft het stokje over aan een nieuwe directeur die het als een uitdaging ziet om StrandLAB zakelijk en artistiek te leiden, te verdiepen en verder te ontwikkelen, ook met perspectief op de periode 2025–2028.

Ben jij een buitenmens, een aanpakker, een culturele vernieuwer? Zie je het als een uitdaging om de artistiek-inhoudelijke koers én de zakelijke kant van een jonge organisatie als StrandLAB verder uit te zetten en vorm te geven? En om daarin samen te werken met een fantastisch team van betrokken en enthousiaste collega’s, nieuwe makers en gerenommeerde partners? Dan zoeken we jou!   

Over StrandLAB Almere

Het programma van StrandLAB combineert onderzoek en experiment (talentontwikkeling) met het beleven van cultuur (participatie en presentatie) op het strand, op de grens van stad en natuur. StrandLAB is een nieuwkomer in het culturele speelveld. Toch wordt StrandLAB nu al herkend als ‘die nieuwe, ruimdenkende plek met een buitengewone aanpak’ die continu dwars- en kruisverbanden legt  tussen de verschillende actoren, schaalniveaus, disciplines en werkvelden, altijd vanuit de inhoud. StrandLAB treedt letterlijk buiten de gebaande paden en is overtuigd van de noodzaak en meerwaarde van samenwerking. Daaruit is onder meer de samenwerking met Oerol en het initiatief voor het samenwerkingsverbond Flevolab ontstaan, waarvan StrandLAB penvoerder is. StrandLAB plaatst kunst en cultuur niet op zichzelf maar midden in de samenleving en sluit aan bij maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s. Het buitenlaboratorium ontwikkelt zich als een inspiratiebron van en voor de stad en als een culturele denktank voor de samenleving en de publieke buitenruimte.

StrandLAB ontvangt financiering vanuit het Fonds Verstedelijking Almere tot en met 2025. Flevolab ontvangt  financiering vanuit het ministerie van OCW en de provincie Flevoland voor de periode 2021–2024. We verwachten van de nieuwe directeur dat deze de verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde financieringsmix, een visie ontwikkelt en een plan maakt dat op meerjarige rijks-, provincie- en cultuursubsidie kan rekenen.

 Over jou:

 • Je hebt de visie en vaardigheden om het artistiek-inhoudelijk profiel scherp vorm te geven.
 • Je bent strategisch en denkt in nieuwe mogelijkheden.
 • Je hebt een relevant netwerk in de kunst- en cultuursector en weet vernieuwende samenwerkingen en cross-overs aan te gaan tussen kunstdisciplines en met verschillende maatschappelijke en/of wetenschappelijke werkvelden.
 • Je weet StrandLAB als buitenlaboratorium te positioneren in de Flevolandse en landelijke culturele infrastructuur, neemt talentontwikkeling serieus en weet vanuit die inhoudelijke kracht de verbinding met een breed publiek te leggen.
 • Je bent in staat om nieuwe makers uit binnen- en buitenland aan te trekken én je weet nieuwe doelgroepen aan te spreken uit Almere, Flevoland en de regio.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van multidisciplinaire en actuele kunstprogramma’s en concepten op buitenlocaties, van sterk inhoudelijk tot laagdrempelig en je hebt affiniteit met cocreatie met bewoners, bedrijven en organisaties.
 • Je hebt leidinggevende kwaliteiten en bent in staat een stimulerende omgeving te creëren voor medewerkers en betrokken kunstenaars. Ervaring met leidinggeven in kunst en cultuur, publieksopbouw en cultuurparticipatie is een pre.
 • Je hebt ervaring met fondsenwerving en het ontwikkelen van een gezonde financieringsmix.
 • Je bent daadkrachtig en kunt goed omgaan met de dynamiek van een pionierende culturele organisatie.
 • Je bent bekend in het cultureel-maatschappelijke veld in Almere en Flevoland of weet je dit snel eigen te maken. Ook weet je op te schalen naar nationaal en internationaal niveau. Het is een pre als je in Almere woont.
 • Je weet StrandLAB te plaatsen in de context van de gebiedsontwikkeling en werkt samen met de gebiedsregisseur kustzone Almere Poort, bestaande en nieuwe partners in het gebied om mede invulling te geven aan de ambitie om de omgeving van het Almeerderstrand op de kaart te zetten als bestemming voor actieve cultuurbeleving.
 • Je kan je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en Engels.

Jouw rol:

 • Je bent verantwoordelijk om voor de komende jaren een strategisch plan te bedenken hoe StrandLAB een ontwikkelingsinstelling in de BIS kan worden met een onderscheidend en aanvullend profiel vanuit de positie in Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en ten opzichte van het landelijke culturele speelveld.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, bestaande uit een kernteam van zo’n vijf medewerkers en een flexibele schil van meerdere freelancers die intensief samenwerken.
 • Je legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
 • De functie combineert het zakelijke en artistieke leiderschap en je bent eindverantwoordelijk voor financiën en programma.
 • Je voert de inhoudelijke regie, bepaalt en bewaakt de artistieke richting van de organisatie en weet deze samen met programmamedewerkers en partners te vertalen in programma.
 • Je voert de zakelijke strategie, bewaakt het budget en hebt ervaring met financieringsmix en fondsaanvragen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van Flevolab, de uitvoering van het penvoerderschap en de programma-activiteiten waarvoor StrandLAB verantwoordelijk is binnen Flevolab.
 • Je bent het gezicht van de organisatie en verantwoordelijk voor de communicatiestrategie.
 • Je onderhoudt het netwerk, bouwt duurzame partnerships op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau en maakt afspraken en overeenkomsten met samenwerkingspartners.
 • Je bent het aanspreekpunt voor gemeente en provincie (cultuur, Almere 2.0, gebiedsontwikkeling).

StrandLAB Almere bouwt aan een organisatie die de kracht van verschillende talenten, perspectieven en diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen en waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. StrandLAB onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie.

Wat bieden we jou?

 • Een baan waarmee je impact hebt op de stad en het culturele speelveld in Flevoland en daarbuiten.
 • Een veelzijdige functie vanaf april 2022 in een dynamische en informele werkomgeving.
 • Een vernieuwende culturele organisatie met een interessante werkplek, een open en informele werkcultuur en een klein team van betrokken en zelfstandige medewerkers.
 • De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar, daarna bestaat de mogelijkheid tot verlenging.
 • Het bruto maandsalaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.871,- en maximaal € 4.716,- exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (5%). StrandLAB biedt goede arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling.

Herken je jezelf in deze omschrijving, dan kun je tot en met 28 januari 2022 je interesse kenbaar maken voor deze functie.

Stuur een onderbouwde motivatie ondersteund met een kort cv naar het emailadres raadvantoezicht@strandlab-almere.nl ter attentie van Sigrid van Willigen, voorzitter van de raad van toezicht o.v.v. Vacature directeur-bestuurder. De eerste ronde van gesprekken vindt plaats op 8 februari 2022 en de tweede ronde van gesprekken op 15 februari 2022.

Mocht je meer informatie willen over StrandLAB Almere, bekijk dan onze website

www.strandlab-almere.nl en www.flevolab.org of neem contact op met interim-directeur-bestuurder Meta van Drunen, meta@strandlab-almere.nl.