SLA_1080_2020-2-Strand-circel-2

Vacature: voorzitter Raad van Toezicht

Stichting StrandLAB Almere zoekt per 1 mei 2021 een

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting StrandLAB Almere ontwikkelt en programmeert de culturele broedplaats en het buitenlaboratorium voor cultuur op het Almeerderstrand

We streven naar een divers samengestelde raad in termen van sekse, leeftijd en afkomst met een combinatie van ervaring en deskundigheid. De raad bestaat uit drie leden.

 

We zijn op zoek naar een voorzitter van de Raad van Toezicht met het volgende profiel:

 • Bestuurlijke ervaring
 • Overwicht binnen en buiten de organisatie
 • Blijk van kennis over en inzicht in, of ervaring met het functioneren van een culturele instelling.
 • Affiniteit met het inhoudelijke doel en de activiteiten van StrandLAB Almere.
 • Representatieve en communicatieve vaardigheden
 • Een ondernemende instelling.
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om daadwerkelijke inzet te leveren
 • Affiniteit met Flevoland.

 

Samen met de andere twee leden heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Zorg dragen voor een goed functionerende directie;
 • Functioneren als adviseur en klankbord van de directie en op strategisch niveau meedenken over de koers van de organisatie;
 • Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • Het naar buiten uitdragen van de belangen van StrandLAB Almere (ambassadeursrol);
 • Werken volgens de Code Cultural Governance, Code Fair Practice en de Code Culturele Diversiteit.

De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad-hocbasis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen. Van de voorzitter wordt verwacht dat zij of hij samen met de directie twee keer per jaar aanwezig is bij de bestuurlijke overleggen met de wethouder en gedeputeerde om een update te geven over de stand van zaken. Voorzitter en leden voeren hun functie onbezoldigd uit. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen tot 1 april 2021 een motivatie en curriculum vitae e-mailen naar: meta@strandlab-almere.nl ter attentie van Meta van Drunen (interim- directeur/bestuurder). De selectiecommissie bestaat uit de twee zittende leden van de Raad van Toezicht Dianne Zuidema en Harry Dijksma. De gesprekken vinden plaats van 6-10 april 2021.

Over StrandLAB Almere

De kerntaak van de stichting is de culturele programmering van StrandLAB. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor een duurzame organisatiestructuur en onderhoud en exploitatie van Atelier StrandLAB. De stichting draagt zorg voor de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, voert de regie over de culturele programmering, is verantwoordelijk voor het opbouwen van duurzame relaties en het aantrekken van creatief talent. Het netwerk vindt lokaal en nationaal aansluiting en er wordt samengewerkt met bewoners. StrandLAB zorgt voor reuring het hele jaar door

De hoofdactiviteiten van StrandLab Almere bestaan uit Onderzoek, Testen, Podium, Presentatie en Talentontwikkeling. De uitvoering van de activiteiten zijn grofweg onder te verdelen in onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. Voor het artists in residence programma wordt onder meer samengewerkt met Oerol en Floriade. Almeerse programmamakers bepalen mede het programma van StrandLAB Almere. Stichting StrandLAB Almere ontvangt een subsidie vanuit het Fonds Verstedelijking Almere.

StrandLAB vormt een groeiende community biedt ruimte aan kunstenaars, ondernemers en bewoners voor activiteiten en onderzoeken die bijdragen aan een antwoord op vraagstukken van de stad en regio. De maker en de interactie met het publiek staan hierbij centraal.

Het is de ambitie van de stichting om samen met de FlevoLAB partners toe te werken naar een plek in de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) met het programma FlevoLAB als ontwikkel- en netwerkinstelling vanaf 2025. Stichting StrandLAB is penvoerder van dit platform.

Over een aantal jaren is het Almeerderstrand een begrip als levendige, culturele ontmoetingsplek en experimenteerzone voor cultuur en wordt het gebied nationaal en internationaal herkend als dé plek waar een zee aan ruimte is voor try-outs. StrandLAB maakt culturele en recreatieve initiatieven op en rond het Almeerderstrand mogelijk en versterkt hiermee de culturele uitstraling van Almere. Dit is belangrijk, omdat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Almere en Flevoland de komende jaren flink groeit. Bij deze groei hoort een divers en attractief aanbod aan kunst en cultuur.

Het kernteam bestaat uit vijf medewerkers (ca. 3,5 fte) en een flexibele schil van zzp-ers met een Raad van Toezicht als hoogste orgaan.

Meer informatie

Meer informatie over StrandLAB-Almere kun je vinden op www.strandlab-almere.nl en voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Meta van Drunen via meta@strandlab-almere.nl of telefonisch op nummer 06 1191 0698.