Voor wie is StrandLAB Almere interessant?

StrandLAB Almere is interessant voor iedereen die woont of werkt in Kustzone Poort, voor bezoekers uit de stad, de regio en het land en voor iedereen die culturele en recreatieve ideeën heeft voor het gebied.

In eerste instantie richt StrandLAB Almere zich op het ontwikkelen van ideeën, draagvlak en betrokkenheid. Daarvoor gaan we in gesprek met initiatiefnemers en directbetrokkenen.

  1. De initiatiefnemers zijn kunstenaars, makers en creatieve ondernemers die willen bijdragen aan de culturele, creatieve en economische ontwikkeling van het gebied. Ze komen uit binnen- en buitenland en zien Kustzone Almere Poort als een ideale inspiratie-, werk- en/of expositieruimte. De mogelijkheden die de locatie biedt, de creatieve en zakelijke kansen, de aantrekkelijke prijs en de creatieve gemeenschap maken het gebied een magneet voor culturele, creatieve en innovatieve talenten.
  2. De directbetrokkenen zijn partijen die al actief zijn in het gebied; ondernemers en bewoners. Zij dragen bij aan Kustzone Almere Poort en ervaren het groeiend aanbod van culturele en recreatieve mogelijkheden en andere veranderingen in hun directe omgeving als last of voordeel. Hun houding en betrokkenheid is van groot belang voor het slagen van het project.

In een later stadium benadert StrandLAB Almere ook bezoekers uit de stad, de regio en het land die afkomen op de initiatieven op het Almeerderstrand. De combinatie met andere culturele gebieden in de regio, zoals Oostvaardersplassen en Land Art Flevoland in de provincie, maken het gebied een bezoek én verblijf waard. Over een aantal jaren verwachten we ook internationale bezoekers.