Wat is StrandLAB Field Academy?

Almere is een plek waar onwaarschijnlijk veel dingen samenkomen. Het is de nieuwste snelgroeiende stad van Nederland en ligt pal naast de Oostvaardersplassen, een van de meest besproken ecologische projecten ter wereld. De stad ligt, op de dijken na, geheel onder zeeniveau en is zowel een heel jong als heel oud landschap: het is tegelijkertijd een plek van verdronken dorpen en een nieuw ingepolderd land sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw waar de pionierende mens, dieren en planten zich opnieuw hebben gesetteld. Zo wonen er al meer dan honderd bevers in de stad. Die nabijheid van zeer uiteenlopende factoren maakt dit gebied tot een brandpunt van alle krachten die spelen in het Antropoceen – het jong­ste geo­lo­gi­sche tijd­vak, waar­in de mens grote in­vloed heeft op het kli­maat en het aardsysteem – waardoor klimatologische verandering hier nagenoeg voelbaar is.

In een wereld vol verandering en onzekerheid is veldonderzoek een cruciaal onderdeel van onze culturele oriëntatie. De Field Academy is een diepgaande multidisciplinaire ontmoeting in dit brandpunt waarin studenten veldonderzoek doen in direct contact met de complexiteit en onverwachte kwaliteiten van het gebied. De Field Academy is een praktiserende kennisuitwisseling tussen verschillende academies, creatieve makers en denkers, lokale experts en de menselijke en niet-menselijke bewoners van een plek. Het is een platform waar verschillende kunstacademies op locatie een geheel eigen visie op veldwerk kunnen ontwikkelen en testen.

Directe ervaring

De Field Academy ziet veldwerk als een verkenningsmethode gebaseerd op directe ervaring, waarbij je al je zintuigen gebruikt. Veldwerk werkt niet vanuit een gecontroleerde omgeving, zoals een gebouw of atelier, maar buiten ten midden van de lokale dieren, planten, ritmes, patronen en weersomstandigheden van een plek. Vaak roep het praktiseren van veldwerk bij de deelnemers geheel nieuwe vragen op dan die ze bij aanvang voor ogen hadden.

Veelomvattender veld

De Field Academy werkt vanuit de kracht van het niet-weten en laat de gecontroleerde omgeving van een klaslokaal of een laboratorium los. Wat gebeurt er als we die muren openklappen? Dan staan we plots in een veel groter veld. We denken en doen heel anders in aanwezigheid van dieren en planten of midden in een intense regenbui. Wat gebeurt er als je niet zozeer vanuit een vooropgesteld plan werkt, maar met wat zich aandient in het veld zelf? Wat gebeurt er als een experiment zich écht verhoudt tot het gebied met al zijn menselijke en niet-menselijke bewoners?

Veldwerkmethode

De Field Academy gaat uit van improviserend onderzoek ter plekke (in-situ onderzoek). Met inbegrip van alle zintuigen die zich openstellen voor de zowel de complexe als subtiele kwaliteiten van een gebied. Je verkent een gebied met al je zintuigen tegelijk. Die verkenning is gebaseerd op je directe ervaring, gesitueerde kennis, het doen van experimenten en het ter plekke maken van prototypes beïnvloed door lokale omstandigheden en relaties. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals aanpassingsvermogen, improvisatie, samenwerking en waarnemingsvermogens op allerlei niveaus.

Cocky Eek (ruimtelijk kunstenaar en docent aan de KABK):

‘Door met twee benen in de volle complexiteit van een plek te staan, kunnen we de vragen die we hebben in zijn context onderzoeken. Het veld geeft directe feedback en vraagt ​​je een standpunt in te nemen te midden van zijn complexiteit.’

StrandLAB Almere organiseert de Field Academy i.s.m. Cocky Eek (stichting FoAM).

Over Stichting FoAM

FoAM is een netwerk van transdisciplinaire labs op het snijvlak van kunst, wetenschap, natuur en het dagelijks leven. Geleid door het motto ‘grow your own worlds’ cultiveert het een ecologie van praktijken om mogelijke toekomsten te verbeelden, concrete situaties in het heden te creëren, leren aan te moedigen, discussies op gang te brengen en alternatieven voor te stellen. https://fo.am/